Posoltsvo Opus Dei

Povolaní k svätosti

Opus Dei napomáha nájsť Krista v práci, v rodinnom živote a v bežných každodenných činnostiach.

Aktivity prelatúry

Prelatúra poskytuje svojim veriacim a všetkým, ktorým záleží na svojom duchovnom raste a ktorí sa chcú aktívne podieľať na novej evanjelizácii okrem iného duchovné vedenie a duchovné obnovy, organizuje prednášky o katolíckej vierouke a katechézy. Tieto aktivity sa organizujú buď v centrách Opus Dei, kostoloch, či farnostiach alebo v súkromných zariadeniach a sú vždy otvorené pre všetkých.

Postavenie v rámci Katolíckej cirkvi

Opus Dei poskytuje kresťanskú a duchovnú formáciu, ktorá je pomocou pri pastoračnej práci miestnych cirkví. Veriaci prelatúry naďalej zostávajú členmi svojich diecéz. Kresťanské duchovné vzdelanie poskytované v Opus Dei je pomocou pastorálnej práce miestnych Cirkvi.

Osobné svedectvá

Najväčším pokladom Afriky je rodina

Doktorka Celine Tendobi si spomína na svoje skúsenosti primárky gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Monkole Medical Center, v konžskej Kinshase. Spomína tiež na povzbudenia, ktorých sa jej dostalo od Msgr. Álvara del Portillo pri zakladaní centra v Monkole. Článok bol publikovaný vo Vida Nueva.

Až po posledný kameň

Inšpiráciou pre výstavbu nemocnice Lagúna v Madride bolo sté výročie narodenia sv. Josemaríu v roku 2002. O jedenásť rokov neskôr bol položený aj posledný kameňa na tejto budove.

Konať dobro

Supernumerár Opus Dei José Luis Olaizola a jeho manželka Marisa, vyzbierali vyše milióna euro na boj proti zneužívaniu mladých dievčat v Thajsku. Podnietila ich k tomu zanietená angažovanosť jednej budhistky.