Number of articles: 154

Podpora mieru vo svete

Modlitbový úmysel pápeža na január 2020: Modlime sa, aby kresťania, ľudia vyznávajúci iné náboženstvá a všetci ľudia dobrej vôle podporovali mier a spravodlivosť vo svete.

Od pápeža

Nádherný obraz betlehema

Počas návštevy talianskeho Greccia, v ktorom na popud svätého Františka z Assisi v roku 1223 prvýkrát zinscenovali scénu Ježišovho narodenia, Svätý Otec odovzdal Cirkvi apoštolský list o hodnote tradície betlehema. Pápež František pozýva všetkých veriacich, aby zachovávali alebo znovu objavili tradíciu betlehemských jaslí.

Od pápeža

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2019

„Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8, 19)

Od pápeža

Homília pápeža Františka na záver SDM: Nie ste „len zatiaľ“, ste „Božie teraz“

V plnom znení prinášame homíliu a záverečný pozdrav Svätého Otca Františka pri koncelebrovanej svätej omši v Areáli sv. Jána Pavla II. v Metro Parku v Panama City, ktorou v nedeľu 27. januára 2019 vyvrcholili 34. svetových dni mládeže.

Od pápeža

Príhovor Svätého Otca mladým pri vigílii v Paname: Mária je Boží influencer

V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka mladým zhromaždeným na vigílii modlitby a svedectiev spojenej s eucharistickou poklonou a požehnaním v sobotu 26. januára 2019 v Areáli sv. Jána Pavla II. v Metro Parku, v rámci 34. svetových dní mládeže v Paname.

Od pápeža

Modlitba pápeža Františka pri krížovej ceste s mladými v Paname

Pri spoločnom duchovnom programe SDM v Paname v piatok 25. januára sa pápež František spolu s mladými modlil krížovú cestu, do ktorej sa zapojili zástupcovia rozličných krajín. Svätý Otec predniesol modlitbu, ktorú prinášame v plnom znení.

Od pápeža

Novoročná homília pápeža Františka: Údiv viery pred Božou Matkou

V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pri koncelebrovanej svätej omši na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky.

Od pápeža

Betlehemským chlebom je Ježiš

Homília Svätého Otca vo Svätej noci: Betlehemským chlebom je Ježiš. Prinášame plné znenie homílie Svätého Otca Františka pri nočnej svätej omši slávnosti Narodenia Pána, ktorú slávil 24. decembra 2018 o 21.30 v Bazilike sv. Petra.

Od pápeža

Pápežove video-posolstvo k Svetovému dňu mládeže

Posolstvo pápeža Františka k tejto udalosti, ktorá má ako svoje motto slová Panny Márie: "Hľa, služobnica Pána". Svetový deň mládeže 2019 sa bude konať v meste Panama od 22. do 27. januára.

Od pápeža

Svätý Otec pozýva v októbri k modlitbe svätého ruženca za Cirkev

Svätý Otec František sa obrátil na všetkých veriacich s prosbou, aby počas blížiaceho sa mesiaca október zintenzívnili osobnú i komunitnú modlitbu za Cirkev. Pozýva ich, aby pri modlitbe ruženca osobitne vyprosovali na príhovor Panny Márie a archanjela Michala ochranu pred nástrahami diabla, ktorý sa usiluje rozdeliť kresťanské spoločenstvo.

Od pápeža