Number of articles: 157

Sv. Jozef, otec nežnej lásky

Pri generálnej audiencii v stredu 19. januára nás pápež František pozval k tomu, aby sme dovolili Pánovi, aby nás nežne miloval a premenil každého z nás na mužov a ženy so schopnosťou takto milovať.

Od pápeža

Byť rodinou sa učíme každý deň

Príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána na sviatok Svätej rodiny dňa 26.12.2021.

Od pápeža

Jozef, muž spravodlivý a ženích Márie

Pápež Františiek hovoril pri generálnej audiencii v stredu 1. decembra o dozrievaní vzájomnej lásky snúbencov.

Od pápeža

Chudobná vdova je nám učiteľkou viery

Učme sa od chudobnej vdovy z evanjelia vnútorne úprimnej viere, spočívajúcej v pokornej láske k Bohu a k bratom a sestrám. Príhovor pred modlitbou Anjel Pána, dňa 07. 11. 2021.

Od pápeža

Pri príležitosti Roka svätého Jozefa (V) – Napodobňujme Svätú rodinu v komunikácii

Príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána na sviatok Svätej rodiny, dňa 29.12.2019.

Od pápeža

Príhovor pápeža Františka na stretnutí s mladými v Košiciach, 14.9.2021

„Boh nás chce mať pevne zasadených na zemi, spojených so životom; nikdy nie uzavretých, ale vždy otvorených pre všetkých! Zakorenených a otvorených. (...) Nie sme stvorení, aby sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu, ku druhým, smerom k spoločnosti.“

Od pápeža

Urobme svet čistejším očistou vlastného vnútra

Príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána dňa 29.8.2021.

Od pápeža

Byť kontemplatívni nezávisí od očí, ale od srdca

V stredu 5. mája sa pri generálnej audiencii pápež František zameral v katechéze na význam kontemplatívnej modlitby v živote kresťana.

Od pápeža

„Meditovať znamená ísť sa stretnúť s Ježišom, vedení určitým slovom Svätého písma.“

Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 28. apríla venoval katechézu téme meditatívnej, čiže rozjímavej modlitby.

Od pápeža

Liturgia je aktom, ktorý zakladá kompletne celú kresťanskú skúsenosť

Pri generálnej audiencii 3. februára Svätý Otec František zdôraznil, že je potrebné „znovuobjaviť liturgiu“, lebo je pokrmom nášho vzťahu s Kristom. „Liturgia sama o sebe nie je len spontánnou modlitbou, ale je to stretnutie s Kristom. Kristus sa sprítomňuje v Duchu Svätom prostredníctvom sviatostných znakov: odtiaľ pre kresťanov vyplýva nevyhnutnosť zúčastňovať sa na božských tajomstvách.“

Od pápeža