Number of articles: 156

Benedikt XVI.: Svätosť nie je len výsadou vyvolených, je to úloha kresťana a každého človeka!

V priležitosti slavnosti Všetkých svätých, Pápež Benedikt XVI. Zdôraznil všeobecné povolanie k svätosti.

Od pápeža

Program pápežovej návštevy Viedne a Mariazellu

Vatikán zverejnil program septembrovej pápežskej návštevy v Rakúsku. Benedikt XVI. tam strávi tri dni od piatka 7. do nedele 9. septembra. Hlavným cieľom jeho cesty je mariánske pútnické miesto Mariazell, ktorého slávna svätyňa slávi tento rok 850. výročie založenia

Od pápeža

Benedikt XVI. mládeži: Keď chcete nájsť zmysel života, buďte veľkodušní!

Čo mám urobiť, aby mal môj život zmysel? Aby som získal jeho zrelé plody? Aby nebol premárnený? Tieto kľúčové otázky položil včera večer Benedikt XVI. mladým v mestskom štadióne v Sao Paulo.

Od pápeža

Slová Benedikta XVI. mladým

Ako budovať priateľstvo s Kristom? Ako vniesť radosť do každodenného života? Čo nám chýba k uskutočneniu odvážnych rozhodnutí?

Od pápeža

Vo Vatikáne predstavili posynodálnu exhortáciu o Eucharistii

Posynodálna exhortácia Sacramentum Caritatis je výnimočne dôležitá z doktrinálneho i praktického hľadiska.Benedikt XVI. pozýva všetkých veriacich, aby hlboko prežívali eucharistické tajomstvo, ktoré spočíva v tom, že sme milovaní a následne tiež milujeme druhých .

Od pápeža

Posolstvo Svätého otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie 2007

Dokument z 21. novembra 2006 pomenovanýpodľa verša z Jánovho evanjelia „Uvidia, koho prebodli“

Od pápeža

Papež: "Ženy neopustili Ježiša"

Úloha žien v dejinách Cirkvi bola témou katechézy Benedikta XVI. na generálnej audiencii v aule Pavla VI.

Od pápeža

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja

„Pravý a trvalý mier predpokladá rešpektovanie práv človeka. Ak sa však tieto práva zakladajú na „slabej“ koncepcii osoby, ako potom nemajú byť aj ony samy slabé?"

Od pápeža

Pápež vydáva knihu o Ježišovi Kristovi

Benedikt XVI. napísal knihu o Ježišovi Kristovi, ktorá nesie názov „Ježíš z Nazareta; od krstu v Jordáne k premeneniu.“

Od pápeža

Október– mesiac svätého ruženca

Pri príležitosti sviatku Panny Márie Ružencovej, 7. októbra, pápež František napísal, že ruženec je modlitba, ktorá vždy sprevádza môj život; takisto je to modlitba jednoduchých a svätých ľudí... je to modlitba môjho srdca.

Od pápeža