Proces svätorečenia Josého Luisa Múzquiza

22. mája 2014 bude bostonský kardinál Seán O'Malley predsedať záverečnému zasadaniu diecéznej fázy kauzy kanonizácie otca Josého Luisa Múzquiza.

Vo štvrtok, 22. mája, bude bostonský kardinál Seán O'Malley predsedať záverečnému zasadaniu diecéznej fázy kauzy kanonizácie otca Josého Luisa Múzquiza.

Zasadanie sa bude konať o 11. hodine v arcidiecéznom pastoračnom centre.

Na záver bude spisový materiál, obsahujúci dôkazy získané prostredníctvom diecézneho skúmania, vrátanie písomných svedectiev a ďalších dokumentov, zapečatený a odoslaný do Vatikánu, do Kongregácie pre kauzy svätých. Tým sa zavŕši miestna fáza procesu kanonizácie otca Josého, ktorá bude ďalej pokračovať v Ríme.

Zakrátko po začatí tejto kauzy v júni 2011 kardinál O’Malley vyhlásil: ,,Máme to požehnanie, že kauza svätosti otca Josého Múzquiza, kňaza, ktorý priniesol Opus Dei do Spojených štátov, sa bude konať v bostonskej arcidiecéze. V dnešných časoch potrebujeme stále viac počuť o kňazoch, rehoľníkoch a laikoch, ktorí verne žili svoje povolanie k svätosti. Otec Múzquiz nám ukázal, že cnosť každodenného hrdinstva môžu dosiahnuť všetci ľudia dobrej viery, ktorí si otvoria srdce a dušu pre dar Božích milostí."

Otec Joseph, ako ho poznali v USA, sa narodil 14. októbra 1912 v Badajoze, v Španielsku. Počas štúdií v Madride sa stretol so svätým Josemaríom, zakladateľom Opus Dei, krátko pred vypuknutím občianskej vojny v Španielsku. Keď sa vojna skončila, odpovedal na Božie volanie a v januári 1940 vstúpil do Opus Dei.

Ako stavebný inžinier sa usiloval posväcovať svoju prácu výstavbou mostov a železničných staníc, pričom vykonával intenzívny apoštolát s kolegami a priateľmi. Za kňaza bol vysvätený 25. júna 1944, bol jedným z prvých troch kňazov v Opus Dei. Biskup Álvaro del Portillo, ktorý bol vysvätený spolu s ním, bude blahorečený v Madride, 27. septembra 2014.

Na žiadosť sv. Josemaríu otec Joseph odišiel v roku 1949 do Spojených štátov, aby tam začal apoštolskú prácu Opus Dei, najskôr v Chicagu a potom aj v ďalších mestách. Ku koncu päťdesiatych rokov veľa cestoval, podieľal sa na začiatkoch apoštolskej práce Opus Dei v Ázii. Neskôr pracoval v Ríme, Švajčiarsku a Španielsku.

V roku 1976 sa vrátil do Spojených štátov, aby tam viedol Opus Dei. Otec Joseph zomrel 21. júna 1983 na následky infarktu, ktorý mal počas vyučovania v Arnold Hall Conference Center, v Pembroke, v štáte Massachusetts.

Dvojminútový trailer z dokumentárneho filmu o živote otca Josého.