Proces svätorečenia Josého Luisa Múzquiza

22. mája 2014 bude bostonský kardinál Seán O'Malley predsedať záverečnému zasadaniu diecéznej fázy kauzy kanonizácie otca Josého Luisa Múzquiza.

José Luis Múzquiz
Opus Dei - Proces svätorečenia Josého Luisa Múzquiza

Vo štvrtok, 22. mája, bude bostonský kardinál Seán O'Malley predsedať záverečnému zasadaniu diecéznej fázy kauzy kanonizácie otca Josého Luisa Múzquiza.

Zasadanie sa bude konať o 11. hodine v arcidiecéznom pastoračnom centre.

Na záver bude spisový materiál, obsahujúci dôkazy získané prostredníctvom diecézneho skúmania, vrátanie písomných svedectiev a ďalších dokumentov, zapečatený a odoslaný do Vatikánu, do Kongregácie pre kauzy svätých. Tým sa zavŕši miestna fáza procesu kanonizácie otca Josého, ktorá bude ďalej pokračovať v Ríme.

Zakrátko po začatí tejto kauzy v júni 2011 kardinál O’Malley vyhlásil: ,,Máme to požehnanie, že kauza svätosti otca Josého Múzquiza, kňaza, ktorý priniesol Opus Dei do Spojených štátov, sa bude konať v bostonskej arcidiecéze. V dnešných časoch potrebujeme stále viac počuť o kňazoch, rehoľníkoch a laikoch, ktorí verne žili svoje povolanie k svätosti. Otec Múzquiz nám ukázal, že cnosť každodenného hrdinstva môžu dosiahnuť všetci ľudia dobrej viery, ktorí si otvoria srdce a dušu pre dar Božích milostí."

Otec Joseph, ako ho poznali v USA, sa narodil 14. októbra 1912 v Badajoze, v Španielsku. Počas štúdií v Madride sa stretol so svätým Josemaríom, zakladateľom Opus Dei, krátko pred vypuknutím občianskej vojny v Španielsku. Keď sa vojna skončila, odpovedal na Božie volanie a v januári 1940 vstúpil do Opus Dei.

Ako stavebný inžinier sa usiloval posväcovať svoju prácu výstavbou mostov a železničných staníc, pričom vykonával intenzívny apoštolát s kolegami a priateľmi. Za kňaza bol vysvätený 25. júna 1944, bol jedným z prvých troch kňazov v Opus Dei. Biskup Álvaro del Portillo, ktorý bol vysvätený spolu s ním, bude blahorečený v Madride, 27. septembra 2014.

Na žiadosť sv. Josemaríu otec Joseph odišiel v roku 1949 do Spojených štátov, aby tam začal apoštolskú prácu Opus Dei, najskôr v Chicagu a potom aj v ďalších mestách. Ku koncu päťdesiatych rokov veľa cestoval, podieľal sa na začiatkoch apoštolskej práce Opus Dei v Ázii. Neskôr pracoval v Ríme, Švajčiarsku a Španielsku.

V roku 1976 sa vrátil do Spojených štátov, aby tam viedol Opus Dei. Otec Joseph zomrel 21. júna 1983 na následky infarktu, ktorý mal počas vyučovania v Arnold Hall Conference Center, v Pembroke, v štáte Massachusetts.

Dvojminútový trailer z dokumentárneho filmu o živote otca Josého.