Modlitba k otcovi Josému Luisovi

Modlitba pre súkromnú pobožnosť

Boží služobník , otec José Luis Múzquiz

Bože, Ty si pomohol svojmu služobníkovi Josému pracovať s veľkorysosťou a jednoduchosťou. On rozšíril svedectvo o svätosti v bežnom živote medzi mnohými ľuďmi, učiac ich hľadaniu radosti a pokoja v každodennom živote. Pomôž mi hľadať na prvom mieste Božie kráľovstvo, cez posväcovanie mojej každodennej práce a veľkorysé obetovanie sa pre spásu duší. Osláv svojho služobníka Josého a na jeho orodovanie vyslyš moju prosbu, o ktorú Ťa žiadam. Otče náš. Zdravas Mária. Sláva Otcu.

V súlade s dekrétmi pápeža Urbana VIII. vyhlasujeme, že sa týmto žiadnym spôsobom nemá predbiehať rozhodnutie Cirkvi a že táto modlitba nie je určená na použitie vo verejnom kulte.