Životopis Josého Luisa Múzquiza

Otec José sa narodil v roku 1912 v španielskom meste Badajoz. Pomohol svätému Josemaríovi rozšíriť Opus Dei do mnohých krajín, najmä do Spojených štátov.

Otec Joseph (ako ho volali v Spojených štátoch) sa narodil 14. októbra 1912 v Badajoze, Španielsku. Počas štúdia inžinierstva v Madride v roku 1934 spoznal svätého Josemaríu Escrivá, zakladateľa Opus Dei. Odpovedajúc na Božie volanie vstúpil v januári 1940 do Opus Dei. Časom získal tri doktoráty, v inžinierstve, histórii a v kánonickom práve.

Na začiatku štyridsiatych rokov sa ako stavebný inžinier usiloval o posväcovanie svojej práce, budovaniu mostov a železničných staníc. Robil apoštolát medzi kolegami a priateľmi. Dňa 25. júna 1944 bol jedným z prvých troch kňazov, ktorí boli vysvätení v Opus Dei. V roku 1949 išiel otec José do Spojených štátov, aby tam začal apoštolskú prácu Opus Dei, najprv v Chicagu a neskôr v ďalších mestách.

Na sklonku päťdesiatych rokov mnoho cestoval a položil základy pre Opus Dei a jeho začiatky v Ázii. Neskôr pracoval v Ríme, Švajčiarsku a Španielsku a potom sa v roku 1976 vrátil do Spojených štátov.

Dňa 21. júna 1983 otec Joseph zomrel potom ako utrpel infarkt pri triednom vyučovaní v Arnold Hall Conference Center v Pembroku, MA. Je pochovaný na cintoríne Sv. Jozefa v Brooklyne, MA.

Otec Jozef bol inšpiráciou pre tisíce ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev. Jeho hrejivá láska, neúnavná pracovitosť a pokorná jednoduchosť mu priniesli povesť svätca medzi všetkými, ktorí ho poznali.