Pomohol mi dokončiť môj ekonomický výskum

Vypočutá prosba na príhovor otca Josého Luisa Múzquiza.

Začiatkom roku 2010 som mal v práci dokončiť jeden ekonomický výskum. Nanešťastie mal práve vtedy jeden člen mojej rodiny zdravotné problémy a ja som musel zredukovať svoj pracovný čas, aby som mu mohol pomáhať. V tejto novej situácii by som výskum nedokončil do stanoveného termínu. Požiadal som teda o príhovor otca Josého Múzquiza, aby mi pomohol výskum dokončiť. Niekoľko dní nato mi posunuli termín o dva mesiace a ja som mal dosť času ho dokončiť. Odvtedy ho žiadam o príhovor, hlavne keď potrebujem, aby som odviedol dobrú prácu.

L.S., São Paulo, Brazília