Peniaze na rodinnú oslavu

Píšem vám, aby som vás informoval o láskavosti, ktorej sa mi dostalo vďaka otcovi Josému Luisovi Múzquizovi.

Som vedúcim malej poradenskej firmy. Pred osemnástimi mesiacmi nám jeden z našich klientov nezaplatil veľkú sumu peňazí, ktorú nám dlžil. Časť môjho platu je závislá od týchto peňazí, a tak som sa ocitol v menšej finančnej kríze.

Šiesteho júna sme s rodinou oslavovali 80. narodeniny môjho otca. Plánovali sme veľkú oslavu, na ktorej sa malo zúčastniť veľa príbuzných. Ponúkol som sa, že pokryjem náklady na oslavu a tretieho júna som požiadal otca Josého, aby mi pomohol získať požadované prostriedky. Piateho júna, deň pred rodinnou oslavou, sa na mojom bankovom účte objavila nielen suma, ktorú mi dlžil spomínaný klient, ale ešte aj vyše dvojnásobná suma, o ktorú som požiadal otca Josého, a to vďaka ďalším dovtedy nevyrovnaným dlhom, ktoré boli uhradené v ten istý deň. Mohli sme tak usporiadať našu rodinnú oslavu s veľkou radosťou a bez obáv z výdavkov. Môj otec si užil tie najkrajšie chvíle! Chcem poďakovať otcovi Josému. Menoval som ho za „patróna“ svojej firmy.

N.A., Španielsko