Ilość artykułów: 12

Naprzód, z większą miłością!

Skąd twoje załamanie? Czy z powodu twoich nędz? Czy z powodu powtarzających się porażek? Czy z powodu chwili upadku, tak wielkiego upadku, żeś się go nigdy nie spodziewał? Bądź szczery. Otwórz swe serce. Zobacz, że jeszcze nic nie jest stracone. Możesz jeszcze iść naprzód, i to z większą miłością, z gorętszym uczuciem, większą mocą.

Modlić się z św. Josemaríą

24 godziny dla Pana Boga

W czasie Wielkiego Postu 2015 Papież Franciszek zachęca nas: "Nie lekceważmy siły modlitwy wielu! Inicjatywa ‘24 ore per il Signore’ – „24 godziny dla Pana" – która, jak ufam, będzie podjęta w całym Kościele, także na szczeblu diecezjalnym, w dniach 13 i 14 marca, ma być wyrazem tej potrzeby modlitwy

Papież

Miejsce uświęcenia

"Wierna i wielkoduszna dyspozycyjność kapłanów do wysłuchania spowiedzi, na wzór wielkich świętych historii, od św. Jana Marii Vianneya i św. Jana Bosco po św. Josemaríę Escrivá i św. Pio Pietrelciny, od św. Józefa Cafasso po św. Leopolda Mandićia, wskazuje nam wszystkim jak konfesjonał może być rzeczywistym „miejscem” uświęcenia".

Papież

Miłosierdzie Boga

Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubiliśmy! Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie. Ten, który zachęcił nas, byśmy przebaczali «siedemdziesiąt siedem razy» (Mt 18, 22), daje nam przykład: On przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas na nowo w swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona miłość. Papież Franciszek, ‘Evangelii Gaudium’,

Modlić się z św. Josemaríą

Odkryłam całkiem nowy świat

Dulce Rosa Pérez, Kostaryka

Świadectwa i wywiady

Jak Założyciel Opus Dei żył sakramentem pokuty

Biskup Javier Echevarría, Prałat Opus Dei, w książce ‘Wspomnienie o świętym Josemaríi Escrivie’ pisze, między innymi, o tym, jak rozmyślanie o krzyżu rodziło w duszy księdza Prałata Escrivy skruchę i ducha zadośćuczynienia, które osiągały swój szczyt w praktykowaniu sakramentu pokuty.

Teologiczne

Sakrament Pokuty

Spowiedź jest sakramentem przebaczenia Bożego. Jak mówi św. Josemaria, w tym sakramencie spotykamy Chrystusa, który jest “Ojcem i Matką”.

Dokumentacja

Miłosierdzie Boże

Szukaj jedności z Bogiem i bądź pełen nadziei - ta cnota dodaje pewności! - gdyż Jezus oświeci cię światłem swego miłosierdzia nawet w najciemniejszej nocy.

Modlić się z św. Josemaríą

Bóg nigdy nie przestaje przebaczać

W tych miłosnych zawodach nie powinny nas zasmucać upadki, nawet upadki ciężkie, jeśli zwracamy się do Boga w Sakramencie Pokuty ze skruchą i postanowieniem poprawy. Chrześcijanin nie kompletuje sobie obsesyjnie nienagannego życiorysu. Jezus, nasz Pan, jest wzruszony niewinnością i wiernością Jana, a po upadku Piotra rozczula Go jego skrucha.

Modlić się z św. Josemaríą

Oddać życie kapłaństwu jest wspaniałą rzeczą

Ks. Armado Lasanta, Alberite, Hiszpania

Powiedzieli o nim, homilie