Number of articles: 21

Niedziela 33 tygodnia czasu zwykłego

Rozważanie na niedzielę 33 tygodnia okresu zwykłego. Proponowane tematy to: Jezus łączy przyszłość z doczesnością; Słowo Boże nie przemija; nikt nie zna dnia ani godziny.

Duchowość

Rozważania: sobota 32 tygodnia czasu zwykłego

Rozważania na sobotę trzydziestego drugiego tygodnia Czasu Zwykłego. Proponowane tematy to: Jezus wzywa nas do odmawiania modlitwy błagalnej; wstawiać się za tych, którzy są wokół nas; Modlitwa i wiara wzajemnie się umacniają.

Duchowość

Rozważania: piątek 32 tygodnia czasu zwykłego

Rozważania na piątek trzydziestego drugiego tygodnia Czasu Zwykłego. Proponowane tematy to: rzeczywistość przyjścia Pana; nadprzyrodzone spojrzenie odkrywa życie w tym, co wygląda jak śmierć; służba jest naszym skarbem na wieczność.

Duchowość

Rozważania: czwartek 32 tygodnia czasu zwykłego

Rozważania na na czwartek trzydziestego drugiego tygodnia Czasu Zwykłego. Proponowane tematy to: Królestwo Boże jest w nas; trwanie w jedności z krzewem winnym, aby przynosić owoce; Bóg króluje także w naszych relacjach z innymi.

Duchowość

Rozważania: środa 32 tygodnia czasu zwykłego

Rozważania na środę trzydziestego drugiego tygodnia Czasu Zwykłego. Proponowane tematy to: uczynienie wołania trędowatych naszym własnym; najgłębsze uzdrowienie pochodzi z wdzięcznej wiary; dziękczynienie przy każdej okazji.

Duchowość

Rocznica poświęcenia bazyliki św. Jana na Lateranie

Rozważania do medytacji na święto poświęcenia bazyliki św. Jana na Lateranie. Proponowane tematy to: pierwszy fotel papieski; kult w sercu i w świątyni; troska o to, co jest przeznaczone do sprawowania kultu.

Duchowość

Święty Seweryn, męczennik

Proponowane tematy: Jedność jest darem. Aby uszczęśliwić Boga, i aby świat uwierzył. Komunia otwiera nas na innych.

Duchowość

Rozważanie na środę 31 tygodnia okresu zwykłego

Rozważanie na środę 31 tygodnia okresu zwykłego. Proponowane tematy to: Porzucenie wszystkiego dla Chrystusa jest darem; Najpierw należy rozważyć otrzymane dary; Owoc dźwigania krzyża.

Duchowość

Rozważanie na 2 listopada, wspmnienie wszystkich wiernych zmarłych

Rozważanie na 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Proponowane tematy to: Jezus obiecuje nam miejsce zamieszkania w niebie; Dusze czyśćcowe i nasze wstawiennictwo za nie; Wzajemna pomoc duszom czyśćcowym.

Duchowość

Rozważania: 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych

Rozważanie na 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Proponowane tematy to: Żyć według Błogosławieństw, które głosił Jezus; Świętość, to pozwolenie, żeby Bóg działał; Jesteśmy wspierani przez obcowanie świętych.

Duchowość