Number of articles: 21

Rozważanie na niedzielę 31 tygodnia okresu zwykłego

Rozważanie na niedzielę 31 tygodnia okresu zwykłego. Proponowane tematy to: Bóg zaprasza człowieka do udziału w Swojej miłości, Nasza odpowiedź na całą tę wspaniałość jest dobrowolna, Miłość do Boga i miłość do bliźnich idą w parze.

Duchowość