Number of articles: 21

Rozważanie na piątek 34 tygodnia okresu zwykłego

Rozważanie na piątek 34 tygodnia okresu zwykłego. Proponowane tematy to: Słowa Jezusa nas zmieniają; Pismo Święte: bliskość Boga, która przybliża nas do innych; Ewangelia jest zawsze nowością

Duchowość

Rozważanie na czwartek 34 tygodnia okresu zwykłego.

Rozważanie na czwartek 34 tygodnia okresu zwykłego. Proponowane tematy to: tymczasowość naszego życia; Bóg będzie z nami na końcu drogi; potrzeba uszczęśliwiania innych.

Duchowość

Rozważanie na środę 34 tygodnia okresu zwykłego

Rozważanie na wtorek 34 tygodnia okresu zwykłego. Proponowane tematy to: Świadectwo męczeństwa; Męczennicy w codzienności; Owocne życie apostoła w świecie.

Duchowość

Rozważanie na wtorek 34 tygodnia okresu zwykłego

Rozważanie na wtorek 34 tygodnia okresu zwykłego. Proponowane tematy to: pokładać ufność w Bogu; Chrystus w Eucharystii; Bóg mieszka również w każdym chrześcijaninie.

Duchowość

Rozważanie na poniedziałek 34 tygodnia okresu zwykłego

Rozważanie na poniedziałek 34 tygodnia okresu zwykłego. Proponowane tematy to: patrzeć na Jezusa, który oświetla nasze życie; Bóg prosi nas o wszystko, abyśmy byli szczęśliwi; Oddanie się Bogu staje się oddaniem innym.

Duchowość

Rozważanie na Uroczystość Chrystusa Króla

Rozważanie na Uroczystość Chrystusa Króla. Proponowane tematy to: Jezus jest Królem Wszechświata i każdego z nas; pozorna słabość panowania Chrystusa; służba prawdziwą siłą.

Duchowość

Rozważanie na sobotę 33 tygodnia okresu zwykłego

Rozważanie na piątek 33 tygodnia okresu zwykłego. Proponowane tematy to: Bóg zadziwi nas w życiu wiecznym swoją miłością i swoim miłosierdziem; Pan zawarł z nami przymierze; æycie przyszłe rozjaśnia nasze życie doczesne.

Duchowość

Rozważanie na piątek 33 tygodnia okresu zwykłego

Rozważanie na piątek 33 tygodnia okresu zwykłego. Proponowane tematy to: oczyszczanie świątyni do modlitwy; Kościół jest świątynią dla świata; razem z Chrystusem jesteśmy żywymi kamieniami Kościoła.

Duchowość

Rozważanie na wtorek 33 tygodnia okresu zwykłego

Rozważanie na wtorek 33 tygodnia okresu zwykłego. Proponowane tematy to: Bóg odwiedza serce Zacheusza; Uczyć się od jego „świętej bezczelności”; Nawrócenie przejawia się w hojności.

Duchowość

Rozważanie na 16 listopada, poświęcenie Rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła

Rozważanie na 16 listopada, poświęcenie Rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła. Proponowane tematy to: Piotr i Paweł, filary wiary; Byli różni, ale łączyła ich Ewangelia; Jesteśmy żywymi kamieniami świątyni, którą jest Kościół.

Duchowość