Tag: Przyjaźń

Znaleziono 19 wyników dla "Przyjaźń"
Najświętsze Serce Jezusa

Najświętsze Serce Jezusa

W drugi piątek po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Spróbujmy w tym dniu podjąć rozważania na temat Miłości Bożej, do których zachęca nas św. Josemaría: "Są to myśli, uczucia, rozmowy, z którymi zakochane dusze od zawsze zwracały się do Jezusa. Trzeba jednak zrozumieć ten język, żeby naprawdę wiedzieć, czym jest serce ludzkie i Serce Chrystusa".

Imię Boga: Miłosierny

Imię Boga: Miłosierny

Rozpoczynając cykl katechez na temat miłosierdzia z perspektywy biblijnej Papież Franciszek, wyjaśnia fragment Pisma Świętego, w którym Bóg przedstawia się jako "miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”.

Papież
Naprzód, z większą miłością!

Naprzód, z większą miłością!

Skąd twoje załamanie? Czy z powodu twoich nędz? Czy z powodu powtarzających się porażek? Czy z powodu chwili upadku, tak wielkiego upadku, żeś się go nigdy nie spodziewał? Bądź szczery. Otwórz swe serce. Zobacz, że jeszcze nic nie jest stracone. Możesz jeszcze iść naprzód, i to z większą miłością, z gorętszym uczuciem, większą mocą.

"Przyjaciele Boga" po rumuńsku

"Przyjaciele Boga" po rumuńsku

W ubiegłym miesiącu Wydawnictwo Presa bună opublikowała pierwsze tłumaczenie książki "Przyjaciele Boga" na język rumuński. Książka stanowi zbiór 18 homilii wygłoszonych przez św. Josemarię.

Należę do Boga... a Bóg należy do mnie

Należę do Boga... a Bóg należy do mnie

Muszę ci się zwierzyć, że doznałem głębokiego wzruszenia, przeczytawszy słowa proroka Izajasza: vocavi te nomine tuo, meus es tu! — wezwałem cię, przyprowadziłem cię do Kościoła, jesteś mój! Żeby sam Bóg mówił mi, że należę do Niego! Można oszaleć z miłości!” Synostwo Boże jest fundamentem nauczania świętego Josemarii. Przedstawiamy wybrane teksty, które mogą pomóc w rozważeniu miłości Boga do każdej osoby.

24 godziny dla Pana Boga

24 godziny dla Pana Boga

W czasie Wielkiego Postu 2015 Papież Franciszek zachęca nas:
"Nie lekceważmy siły modlitwy wielu! Inicjatywa 24 ore per il Signore – „24 godziny dla Pana" – która, jak ufam, będzie podjęta w całym Kościele, także na szczeblu diecezjalnym, w dniach 13 i 14 marca, ma być wyrazem tej potrzeby modlitwy

Papież
Bóg kocha nas

Bóg kocha nas

"Bóg naszej wiary nie jest odległym bytem, któremu byłyby obojętne ludzkie losy. Jest Ojcem, który kocha żarliwie swoje dzieci, Stwórcą przepełnionym miłością do swych stworzeń. I udzielił człowiekowi wielki przywilej możliwości kochania przekraczając w ten sposób to co ulotne i przemijające".

Chcieć kochać

Chcieć kochać

Żebyś nie wiem jak kochał, nigdy nie będziesz kochał wystarczająco. Serce ludzkie ma niesłychaną zdolność poszerzania się. Kiedy kocha, poszerza się w crescendo uczucia, zrywając wszelkie pęta. Jeśli kochasz Pana Jezusa, nie będzie takiego stworzenia, które nie znalazłoby miejsca w twoim sercu.

Pragnienia Boga

Pragnienia Boga

Pozwól, żeby twa dusza spalała się w pragnieniach... Pragnieniach miłości, wyrzeczenia, świętości, Nieba... Nie poprzestawaj na myśli, czy kiedyś doczekasz się ich realizacji — jak może ci to podpowiada jakiś przemądrzały doradca. — Ożywiaj je w sobie coraz bardziej, ponieważ Duch Święty powiada, że mili Mu są "mężowie pragnień".