Ilość artykułów: 23

Najświętsze Serce Jezusa

W drugi piątek po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Spróbujmy w tym dniu podjąć rozważania na temat Miłości Bożej, do których zachęca nas św. Josemaría: "Są to myśli, uczucia, rozmowy, z którymi zakochane dusze od zawsze zwracały się do Jezusa. Trzeba jednak zrozumieć ten język, żeby naprawdę wiedzieć, czym jest serce ludzkie i Serce Chrystusa".

Modlić się z św. Josemaríą

Nazwałem Was przyjaciółmi (II): Żeby rozświetlać świat

„Nowe przykazanie”, które powierzył nam Jezus pod koniec swojego życia na ziemi odkrywa nowy wymiar ludzkiej przyjaźni: dotyczy autentycznego apostolstwa.

Duchowość

Nazwałem Was przyjaciółmi (I): Czy Bóg ma przyjaciół?

Bóg zawsze aktywnie poszukiwał przyjaźni z ludźmi, oferując im życie w jedności z Nim. Ani ludzka słabość, ani kurz na drodze nie skłoniły Go do zmiany zdania. Gdy pozwalamy się objąć tej bezwarunkowej miłości, wypełnia nas światło i siła, byśmy mogli dzielić się nią z innymi.

Duchowość

Imię Boga: Miłosierny

Rozpoczynając cykl katechez na temat ‘miłosierdzia z perspektywy biblijnej’ Papież Franciszek, wyjaśnia fragment Pisma Świętego, w którym Bóg przedstawia się jako "miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”.

Papież

Naprzód, z większą miłością!

Skąd twoje załamanie? Czy z powodu twoich nędz? Czy z powodu powtarzających się porażek? Czy z powodu chwili upadku, tak wielkiego upadku, żeś się go nigdy nie spodziewał? Bądź szczery. Otwórz swe serce. Zobacz, że jeszcze nic nie jest stracone. Możesz jeszcze iść naprzód, i to z większą miłością, z gorętszym uczuciem, większą mocą.

Modlić się z św. Josemaríą

"Przyjaciele Boga" po rumuńsku

W ubiegłym miesiącu Wydawnictwo ‘Presa bună’ opublikowała pierwsze tłumaczenie książki "Przyjaciele Boga" na język rumuński. Książka stanowi zbiór 18 homilii wygłoszonych przez św. Josemarię.

Modlić się z św. Josemaríą

Należę do Boga... a Bóg należy do mnie

‘Muszę ci się zwierzyć, że doznałem głębokiego wzruszenia, przeczytawszy słowa proroka Izajasza: ’ vocavi te nomine tuo, meus es tu!‘ — wezwałem cię, przyprowadziłem cię do Kościoła, jesteś mój! Żeby sam Bóg mówił mi, że należę do Niego! Można oszaleć z miłości!”’ Synostwo Boże jest fundamentem nauczania świętego Josemarii. Przedstawiamy wybrane teksty, które mogą pomóc w rozważeniu miłości Boga do każdej osoby.

Modlić się z św. Josemaríą

24 godziny dla Pana Boga

W czasie Wielkiego Postu 2015 Papież Franciszek zachęca nas: "Nie lekceważmy siły modlitwy wielu! Inicjatywa ‘24 ore per il Signore’ – „24 godziny dla Pana" – która, jak ufam, będzie podjęta w całym Kościele, także na szczeblu diecezjalnym, w dniach 13 i 14 marca, ma być wyrazem tej potrzeby modlitwy

Papież

Bóg kocha nas

"Bóg naszej wiary nie jest odległym bytem, któremu byłyby obojętne ludzkie losy. Jest Ojcem, który kocha żarliwie swoje dzieci, Stwórcą przepełnionym miłością do swych stworzeń. I udzielił człowiekowi wielki przywilej możliwości kochania przekraczając w ten sposób to co ulotne i przemijające".

Modlić się z św. Josemaríą

Msza w życiu chrześcijańskim

Gavin Dixon, parafian Najświętszej Maryi Panny Pokoju w Dublinie, Irlandii, mówi dlaczego i jak żyje Mszą Świętą.

Życie chrześcijańskie