Ilość artykułów: 37

“Bądźmy zawsze dziko szczerzy”

Jeśli niemy diabeł – o którym mówi nam Ewangelia – wchodzi do duszy, niszczy wszystko. Natomiast jeśli się go natychmiast wyrzuca, wszystko się udaje, idzie się naprzód szczęśliwie, wszystko idzie dobrze. – Mocne postanowienie: być wprost „dziko szczerym” w kierownictwie duchowym, z delikatnością i taktem... i być szczerym natychmiast! (Kuźnia, 127)

Codzienne teksty

“Musisz być człowiekiem życia wewnętrznego”

Musisz być „człowiekiem Bożym”, człowiekiem życia wewnętrznego, człowiekiem modlitwy i ofiary. – Twoje apostolstwo ma być przelewaniem się nadmiaru życia wewnętrznego. (Droga, 961)

Codzienne teksty

"Każdy jest powołany do świętości"

Modlitwa nie jest przywilejem mnichów: jest zadaniem chrześcijan, mężczyzn i kobiet żyjących w świecie, którzy wiedzą, że są dziećmi Bożymi. (Bruzda, 451)

Codzienne teksty

"Nie stwarzaj sobie potrzeb"

Nie zapominaj: więcej posiada ten, kto mniej potrzebuje. – Nie stwarzaj sobie potrzeb. (Droga, 630)

Codzienne teksty

"Dzieci Boże, winny być kontemplatywne"

Nigdy nie podzielę opinii – choć ją szanuję – tych, którzy oddzielają modlitwę od życia aktywnego, tak jakby były one nie do pogodzenia. Dzieci Boże powinny być kontemplatywne. Mamy być osobami, które pośród zgiełku tłumu potrafią znaleźć ciszę duszy zanurzonej w ciągłej rozmowie z Panem: osobami, które potrafią patrzeć na Niego tak, jak się patrzy na Ojca, jak się patrzy na Przyjaciela, na tego, kogo kocha się do szaleństwa. (Kuźnia, 738)

Codzienne teksty

"Błogosławiona wytrwałość osiołka"

Jeżeli celem nie jest budowanie dzieła bardzo wielkiego, bardzo Bożego – świętości – nie warto się poświęcać. Dlatego też Kościół – kanonizując świętych – ogłasza heroiczność ich życia. (Bruzda, 611)

Codzienne teksty

"Dawanie jest rzeczą właściwą zakochanym"

Twój talent, twój urok osobisty, twoje możliwości… marnują się: nie pozwalają ci ich wykorzystać. – Zastanów się nad słowami jednego z autorów duchowych: „Nie marnuje się kadzidło ofiarowane Bogu. – Większa płynie chwała dla Pana z poświęcenia twoich talentów niż z próżnego ich użycia”. (Droga, 684)

Codzienne teksty