Tag: Nawrócenie

Znaleziono 19 wyników dla "Nawrócenie"
Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Zrozumieć Pisma

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Zrozumieć Pisma

Ewangelia z niedzieli trzeciego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie”: wszystkie proroctwa zostały napisane ponieważ miały zostać wypełnione. Czytajmy i studiujmy z zapałem Pismo Święte, ponieważ oznacza to wzrastanie w miłości i poznaniu Jezusa Chrystusa.

6 marca: Na nowo odkryć oblicze Boga Ojca

6 marca: Na nowo odkryć oblicze Boga Ojca

Komentarz do Ewangelii z soboty drugiego tygodnia Wielkiego Postu. „Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go”. Aby poznać jaką miłością kocha nas Bóg potrzebujemy zrobić w naszym sercu miejsce na Ducha Świętego. Tylko dzięki Niemu możemy powiedzieć „Abba, Ojcze”, to znaczy odkryć że jesteśmy umiłowanymi dziećmi tak wielkiego Ojca.

20 lutego: Udać się do lekarza

20 lutego: Udać się do lekarza

Komentarz do Ewangelii z soboty po środzie popielcowej. «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają» Miłosierdzie Boże jest darmowe. Ale wyznacza pewien warunek: skruchę. Prośmy Pana, aby udzielił nam skruszonego i pokornego serca, abyśmy pozwolili by On nas uleczył.

15 lutego: Nie będzie znaku

15 lutego: Nie będzie znaku

Komentarz do Ewangelii z poniedziałku 6 tygodnia okresu zwykłego. «Czemu to plemię domaga się znaku?» Wobec zatwardziałości serca niektórych osób, pomocą może być spokojne milczenie, stwarzające okazję do refleksji. W głębi takiej postawy także znajduje się miłość, która jest zaproszeniem do porzucenia grzechu.

Adwent

Adwent

Nadszedł Adwent. Jakiż to dobry moment, aby odnowić pragnienie, tęsknotę, szczere oczekiwanie na przyjście Chrystusa! Na jego przyjście do twojej duszy codziennie w Eucharystii! - Ecce veniet! - lada moment nadejdzie! - dodaje nam otuchy Kościół.

Saxum, projekt na rzecz pokoju

Powstający z inspiracji św.Josemaríi Escrivy i bł.Álvaro del Portillo ośrodek Saxum pomoże pielgrzymom odwiedzającym Ziemię Świętą wejść w życie Chrystusa tak, aby „zamknąwszy oczy, móc je kontemplować jak na filmie”.

Wszystko to robię dla Boga

Anna-Riina z Finlandii niespełna 4 lata temu nawróciła się na katolicyzm. To co wywarło na niej największe wrażenie to przesłanie Założyciela Opus Dei, że można wszystko co się robi ofiarować Bogu: pracę, naukę, przebywanie z przyjaciółmi, itd.

Opracowania
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015

Papież Franciszek rozważa zjawisko globalizacji obojętności i zachęca, aby wykorzystać czas Wielkiego Postu - ucząc się od Chrystusa i z łaską sakramentów - by przezwyciężyć obojętność miłością, modlitwą i czynami miłosierdzia wobec innych.

Papież
Gaëlle, Francja

Gaëlle, Francja

Gaëlle jest Francuzką, aktualnie studiuje w Rzymie w ramach wymiany uniwersyteckiej. Dwa lata temu nawróciła się, a w przyszłym roku wychodzi za mąż. „Tak, pójdę na Mszę św. w liturgiczne wspomnienie św. Josemaríi 26 czerwca. Tego dnia są również moje urodziny i bardzo się cieszę, że mogę je świętować wraz z nim”.

Nawrócenie, Skrucha, Miłość

Nawrócenie, Skrucha, Miłość

Życie ludzkie jest w pewnym sensie ciągłym powracaniem do domu naszego Ojca. Powracaniem poprzez skruchę, poprzez owo nawrócenie serca, które zakłada pragnienie przemiany, mocną decyzję poprawy życia i które w związku z tym przejawia się w uczynkach ofiary i oddania. (To Chrystus przechodzi, 64)