Ilość artykułów: 18

Jak w filmie: Perfumy wartości wiecznej

Podczas namaszczenia w Betanii Maria chciała pożegnać Jezusa i okazać Mu swoją miłość, sposób, w jaki to zrobiła utrwalony został na wieki.

Ewangelia

Doświadczenie pustyni

Życie Jezusa nie było wolne od trudności. Zanim rozpoczął swoją publiczną służbę, spędził czterdzieści dni postu i pokuty na pustyni, gdzie cierpiał pokusy ze strony diabła. To doświadczenie może pokazać nam sposób postrzegania trudności jako okazji do dojrzewania w naszym chrześcijańskim powołaniu.

Duchowość

Poszukiwacze Boga

Mędrcy zostawili za sobą wiele rzeczy, aby szukać Króla Żydów: dom, przyjaciół, własne bezpieczeństwo... Ale wewnętrzne pragnienie, które doprowadziło ich do wyruszenia w podróż, zakończyło się gestem, który zamanifestował jedyną ważną rzecz w ich życiu: „I upadli na twarz i oddali Mu pokłon” (Mt 2, 11).

Duchowość

Jak w filmie: powołanie Maryi

Istnieją filmy, które widzieliśmy tak wiele razy, że jesteśmy w stanie powtórzyć niektóre dialogi na pamięć. Wiele z nich rozgrywa się w miejscach, w których nigdy nie byliśmy, ale które są nam bardzo dobrze znane. Zwiastowanie jest jednym z tych filmów, w których czujemy się jak w swoim własnym domu.

Duchowość

Jak w filmie o bogatym młodzieńcu: „Wejście w życie".

W Ewangelii pojawiają się też opisy zastanawiających wydarzeń. Mamy np. historie ludzi jakieś niedokończone, z gorzkim posmakiem. Jedną z nich jest ta o bogatym młodzieńcu. Jednak to właśnie poprzez smutek tej opowieści Bóg może dać podstawy do nadziei.

Duchowość

Umocnić się w kondycji dzieci

Jezus objaśnia głębię Bożej miłości przy pomocy zaskakującej historii. Dwóch synów lekceważy swojego ojca. Jeden, odchodząc od niego i zrywając wszelkie więzi rodzinne. Drugi, pozostając z nim, ale licząc na nagrodę za swoją obecność. Dopiero kiedy obaj odkryją najgłębszą prawdę o sobie samych, będą mogli otrzymać szczęście, którego pragną.

Duchowość

Jak w filmie: Ufać słowu, które niesie zbawienie

Piotr nigdy nie zapomni swojego pierwszego spotkania z Jezusem. Po nocy zakończonej porażką zaufał Jego zaproszeniu, aby zarzucić sieci, i odkrył ocean, którego istnienia nie podejrzewał. Potem, kiedy niektórzy uczniowie oddalili się od Nauczyciela, ponownie potwierdził swoją decyzję, aby ufać Jego słowu.

Duchowość

Zamienić świat w dom: przypowieść o dobrym Samarytaninie

Pan zechciał udzielić odpowiedzi na pytanie «Kto jest moim bliźnim?» przy pomocy przypowieści, która ma trzech bohaterów: właściciela gospody, Samarytanina i Żyda. Jest to historia, która zachęca do tego, żeby zamienić hotel tego świata w prawdziwy dom.

Duchowość

Jak w filmie: retrospekcja życia

W ostatnich chwilach swojego życia Święty Patriarcha Józef wspomina przeżycia, którym stawiał czoło razem z Maryją i Jezusem.

Ewangelia

Jak w filmie: szczęście, którego nic nie może odebrać

Bóg nie tylko pragnie dla nas szczęśliwego zakończenia, ale chce również, abyśmy byli szczęśliwi w trakcie drogi. Dzięki Jego łasce możemy wybrać taki sposób życia, który jest zakorzeniony w świadomości obecności Chrystusa w nas.

Duchowość