Ilość artykułów: 2

Jak w filmie: Perfumy wartości wiecznej

Podczas namaszczenia w Betanii Maria chciała pożegnać Jezusa i okazać Mu swoją miłość, sposób, w jaki to zrobiła utrwalony został na wieki.

Ewangelia

Jak w filmie: retrospekcja życia

W ostatnich chwilach swojego życia Święty Patriarcha Józef wspomina przeżycia, którym stawiał czoło razem z Maryją i Jezusem.

Ewangelia