Tag: Historia

Znaleziono 10 wyników dla "Historia"
Wieś zwana Emaus

Wieś zwana Emaus

Zmartwychwstanie Chrystusa we wczesnych godzinach rannych w niedzielę jest faktem, o którym Ewangelia mówi w sposób wyraźny i zdecydowany. Pierwsze świadectwa faktu, jakim był pusty grób, pochodziły od świętych niewiast oraz Apostołów Piotra i Jana. Obok nich w Ewangelii znajdujemy opisy różnych sytuacji, w których ukazywał się Zmartwychwstały. Dla św. Josemaríi szczególne znaczenie miało ukazanie się Chrystusa uczniom w drodze do Emaus, we wzruszający sposób szczegółowo opisane przez św. Łukasza.

Jezus Chrystus
Świątynia Jerozolimska

Świątynia Jerozolimska

Dla chrześcijan święte miasto Jerozolima mieści w sobie najcenniejsze wspomnienia ziemskiego życia naszego Zbawiciela, ponieważ to w tym mieście Jezus umarł i zmartwychwstał. Było ono również sceną Jego nauczania i cudów, a także ustanowienia sakramentu Najświętszej Eucharystii.

Jezus Chrystus

Noty historyczne - wprowadzenie

Przy udziale Centrum Dokumentacji i Badań o św. Josemarii Escrivie (CEDEJ), José M. Cejas przygotowuje historyczne spojrzenie na pytania o życie założyciela Opus Dei, św. Josemarii Escrivy, jego rodziny, początków Opus Dei, politycznego i społecznego tła jego czasów, stanowiska Św. Josemarii wobec hiszpańskiej wojny domowej i wiele innych pytań.

Historyczne