Czy rodzina Escrivów była bardzo biedna?

Rodzina Escrivów była początkowo dobrze sytuowana, a później bardzo biedna.

Maria de los Dolores Albas oraz Jose Escriva w 1900 roku

Josemaria Escriva przyszedł na świat w 1902 roku w dobrze sytuowanej rodzinie z klasy średniej. Jego ojciec był współwłaścicielem sklepu z tekstyliami „Juncosa y Escriva”. Kiedy Josemaria miał 10 lat, rodzinne przedsiębiorstwo zaczęło się borykać z trudnościami i pojawiły się kłopoty finansowe. W 1915 roku, interes ostatecznie upadł i sytuacja stała się bardzo trudna. Ojciec Josemarii przeprowadził się wraz z rodziną do sąsiedniego miasta i podjął pracę jako ekspedient. Od tego czasu problemy finansowe były stale obecne w ich życiu, zwłaszcza po przedwczesnej śmierci ojca w 1924 roku. Wtedy Josemaria, będący w trakcie studiów przygotowujących go do kapłaństwa, stał się głową rodziny odpowiedzialną za wspieranie matki Dolores, starszej siostry Carmen i 5-letniego brata Santiago. Doświadczenie ubóstwa oraz pogodny sposób przyjmowania go przez rodziców, było szczególnie istotne dla rozwoju duchowego Josemarii.

Zobacz także: Andres Vazquez de Prada, Założyciel Opus Dei, tom 1, rozdział 1