Noty historyczne - wprowadzenie

Przy udziale Centrum Dokumentacji i Badań o św. Josemarii Escrivie (CEDEJ), José M. Cejas przygotowuje historyczne spojrzenie na pytania o życie założyciela Opus Dei, św. Josemarii Escrivy, jego rodziny, początków Opus Dei, politycznego i społecznego tła jego czasów, stanowiska Św. Josemarii wobec hiszpańskiej wojny domowej i wiele innych pytań.

Przy udziale Centrum Dokumentacji i Badań o św. Josemarii Escrivie (CEDEJ), José M. Cejas przygotowuje historyczne spojrzenie na pytania o życie założyciela Opus Dei, św. Josemarii Escrivy, jego rodziny, początków Opus Dei, politycznego i społecznego tła jego czasów, stanowiska Św. Josemarii wobec hiszpańskiej wojny domowej i wiele innych pytań.

Zawartość (która będzie stopniowo uzupełniana):

Rodzina Escrivów

- Czy rodzina Escriwów była bardzo biedna?

- Jak wyglądało dzieciństwo św. Josemarii?

- Dlaczego biznes ojca św. Josemarii splajtował?

Założenie Opus Dei

- Skoro Opus Dei nie miało członków do 1930 r., to dlaczego św. Escriva twierdził, że zostało założone w 1928 r

- Z jakimi trudnościami Opus Dei borykało się na początku istnienia?

- Z jakiego rodzaju ludźmi św. Josemaria Escriva pracował we wczesnych latach Opus Dei?

- Jakie były poglądy polityczne pierwszych członków Opus Dei?

Początki hiszpańskiej wojny domowej

- Jaki był stosunek św. Josemarii Escrivy do drugiej republiki hiszpańskiej?

- Jaka była reakcja św. Josemarii Escrivy na próbę przeprowadzenia zamachu stanu 18. lipca 1936 roku?

- Po czyjej stronie stanęli członkowie Opus Dei w hiszpańskiej wojnie domowej?

Podczas hiszpańskiej wojny domowej

- Dlaczego św. Josemaria się ukrywał?

- Czy prawdą jest, że zamiast św. Josemiarii Escrivy przez pomyłkę zabito innego księdza?

- Jak św. Josemaria wykonywał obowiązki kapłana w czasie hiszpańskiej wojny domowej??

- W jaki sposób i dlaczego św. Josemaria zdecydował się na ucieczkę przez Pireneje?

Św. Josemaria w Burgos

- Dlaczego Burgos?

Franco i jego zwolennicy

- Co św. Josemaria sądził o Franco i jego działaniach w czasie hiszpańskiej wojny domowej?

- Jakie kontakty św. Josemaria miał z reżimem Franco?

- Co św. Josemaria mówił o akcjach odwetowych prowadzonych przez zwolenników Franco w czasie hiszpańskiej wojny domowej?

Hitler i totalitaryzm

- Co św. Josemaria sądził o Hitlerze i nazistach?