Ilość artykułów: 45

Uroczystość Corpus Christi

Dziś, w uroczystość Bożego Ciała, rozważamy wspólnie głębię miłości Pana, która sprawiła, że pozostał ukryty pod postaciami sakramentalnymi...

Codzienne teksty

Msza święta i Eucharystia

Jak sprawić, by Msza święta stała się - jak mówił św. Josemaría - centrum naszego życia?

Życie chrześcijańskie

Ukryty Bóg - Nawiedzenie Przenajświętszego Sakramentu

Trzeba pobożnie adorować tego ukrytego Boga: jest to ten sam Jezus Chrystus, który narodził się z Maryi Dziewicy; ten sam, który został umęczony, ofiarowany na Krzyżu; ten sam, z którego przebitego boku wypłynęły krew i woda.

Życie chrześcijańskie

Homilia na Uroczystość Bożego Ciała

Zamieszczamy do pobrania homilię świętego Josemarii Escrivy z 28 maja 1964 roku opublikowaną w książce pt. „To Chrystus przechodzi".

Modlić się z św. Josemaríą

Co Mu powiem po przystąpieniu do Komunii Świętej?

Miłość do Chrystusa, który ofiaruje się za nas, pobudza nas do znalezienia po zakończeniu Mszy kilku minut na osobiste, zażyłe dziękczynienie, które w ciszy serca przedłuży to drugie dziękczynienie, jakim jest Eucharystia. Jak się do Niego zwracać, jak do Niego mówić, jak się zachować?

Modlić się z św. Josemaríą

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015

Papież Franciszek rozważa zjawisko globalizacji obojętności i zachęca, aby wykorzystać czas Wielkiego Postu - ucząc się od Chrystusa i z łaską sakramentów - by przezwyciężyć obojętność miłością, modlitwą i czynami miłosierdzia wobec innych.

Papież

Msza w życiu chrześcijańskim

Gavin Dixon, parafian Najświętszej Maryi Panny Pokoju w Dublinie, Irlandii, mówi dlaczego i jak żyje Mszą Świętą.

Życie chrześcijańskie

Miłosierdzie Boga

Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubiliśmy! Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie. Ten, który zachęcił nas, byśmy przebaczali «siedemdziesiąt siedem razy» (Mt 18, 22), daje nam przykład: On przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas na nowo w swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona miłość. Papież Franciszek, ‘Evangelii Gaudium’,

Modlić się z św. Josemaríą

Blisko Tabernakulum

"Przychodź wytrwale przed Tabernakulum, fizycznie lub duchowo, aby czuć się pewnym, aby czuć się kochanym... i aby kochać!" Tak nas zachęca św. Josemaría w ‘Kuźni’, aby adorować Jezusa ukrytego w Tabernakulum.

Modlić się z św. Josemaríą

Miłość św. Josemaríi do Eucharystii

Św. Josemaría często mówił, że życie chrześcijanina powinno być w istocie, całkowicie - eucharystyczne. Ujął to w klasycznym już zwrocie: "dusza eucharystyczna". Lubił wypowiadać akty wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Sakramentalnego: "Wierzę, że jesteś obecny wraz ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Boskością".

Modlić się z św. Josemaríą