Tag: Eucharystia

Znaleziono 41 wyników dla "Eucharystia"

Uroczystość Corpus Christi

Dziś, w uroczystość Bożego Ciała, rozważamy wspólnie głębię miłości Pana, która sprawiła, że pozostał ukryty pod postaciami sakramentalnymi...

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Radość, która zmienia świat

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Radość, która zmienia świat

Ewangelia z niedzieli czwartego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce». Taki jest Jezus Chrystus i pragnie, abyśmy tacy byli także i my. Tylko w ten sposób doświadczamy prawdziwej wolności. Wolności dzieci Bożych, wolności Jezusa Chrystusa, wolności hojnego oddania.

Ewangelia z czwartku: Jezus Chrystus, Droga i Drzwi do Ojca

Ewangelia z czwartku: Jezus Chrystus, Droga i Drzwi do Ojca

Ewangelia ze czwartku trzeciego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał». Bóg jest źródłem Życia i możemy dotrzeć do tego źródła tylko przez Syna. Stąd potrzeba, aby Go szukać i wysłuchać z otwartym sercem oraz zaangażować się w dialog miłości, który przekształci całe nasze życie.

Ewangelia ze środy: Tam gdzie jest życie trwające na wieki

Ewangelia ze środy: Tam gdzie jest życie trwające na wieki

Ewangelia ze środy trzeciego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym”. Jezus pozostaje w Eucharystii aby, podczas naszej ziemskiej drogi, nasze serca były pełne pokoju i nasze oczy wpatrywały się w niebo.

Ewangelia z poniedziałku: Zasmakować Eucharystii

Ewangelia z poniedziałku: Zasmakować Eucharystii

Ewangelia z poniedziałku trzeciego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. “Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Eucharystia może przemienić nasze życie i uczynić je Bożym, jeśli staramy się zbliżać do niej z rozpaloną wiarą.

Ewangelia z Wielkiego Czwartku: Jezus obmywa nogi

Ewangelia z Wielkiego Czwartku: Jezus obmywa nogi

Komentarz do Ewangelii z Mszy Wieczerzy Pańskiej. „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi”. Dzięki gestowi obmycia nóg uczymy się pozwalać, by Jezus nas zbawił, towarzyszyć innym w ich drodze oraz adorować Eucharystię.