Życie w Opus Dei

Życie rodzinne w Opus Dei

Relacje rodzicielstwa, synostwa i braterstwa charakteryzują ludzką rodzinę i Kościół, czyli „dom Boga, w którym mianowicie mieszka Jego rodzina”.

Powołanie do Opus Dei

Artykuł ks. G. Derville podejmujący zagadnienia powołania do Opus Dei w ramach ogólnego powołania do świętości.