Zdrowe i bezpieczne środowiska

Oferujemy wybór artykułów, które dogłębnie analizują między innymi opiekę nad osobami objętymi opieką duszpasterską, ciągłą formację kapłanów, sposób przyjmowania sakramentu pokuty i towarzyszenie duchowe. Wszystko to ma na celu utrzymanie atmosfery zaufania i wolności w Dziele.

Atmosfera zaufania i wolności

Św. Josemaría pragnął, aby działalność Opus Dei była prowadzona w "pogodnej i radosnej atmosferze", w której można oddychać "klimatem wolności" i w której wszyscy czują się braćmi i siostrami. Oferujemy wybór artykułów, które dogłębnie analizują między innymi opiekę duszpasterską nad ludźmi, stałą formację kapłanów, sposób przyjmowania sakramentu spowiedzi i towarzyszenia duchowego. Wszystko to ma na celu utrzymanie atmosfery zaufania i wolności w Dziele.

Niektóre wskazówki dotyczące spowiedzi, opieki kapłańskiej i towarzyszenia duchowego oferowane przez Prałaturę

W sakramencie pokuty udzielane jest wielkie dobro: odpuszczenie grzechów w imię Chrystusa. W Opus Dei przestrzegamy norm i zaleceń wydanych przez władze kościelne, aby umożliwić ten sakrament i towarzyszenie duchowe. Instytucje, które proszą o współpracę kapłanów Dzieła w duszpasterstwie, otrzymują również wytyczne, które określają sposoby i miejsca spowiedzi, w wierności normom Kościoła.

Towarzyszenie duchowe

W adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium papież Franciszek przypomina nam o potrzebie duchowego towarzyszenia lub kierowania życiem chrześcijańskim.

Aspiranciw Opus Dei

W Prałaturze Opus Dei mówimy o aspirantach w odniesieniu do tych nieletnich, którzy po ukończeniu czternastego i pół roku życia, starając się odpowiedzieć na wezwanie Pana, wyrazili pragnienie wstąpienia do Prałatury po osiągnięciu wymaganego wieku.

Jak wstąpić do Opus Dei i jak z niego wystąpić

Jak zostać członkiem Opus Dei i czy można opuścić Prałaturę? Niniejszy artykuł szczegółowo opisuje niektóre aspekty rozeznawania i etapy wstępowania do Opus Dei, a także sytuacje opuszczenia Opus Dei, z pewnymi refleksjami na temat zjawiska powołania i towarzyszenia mu.
Struktura zarządzania i opieki duszpasterskiej: "Minimum organizacji".
Prałatura Opus Dei jest zorganizowana globalnie, od władz centralnych w Rzymie po centrale, w których prowadzona jest działalność apostolska w dowolnej części świata. Ta struktura, która ma charakter prawny i duszpasterski, obejmuje z jednej strony zasady zarządzania, a z drugiej koordynację działań i opiekę duchową nad wiernymi Dzieła i ludźmi, którzy przychodzą do jego apostolatów.

List Prałata Opus Dei (9.01.2018)

"Chcę zostawić wam w spadku umiłowanie wolności i dobrego humoru", powiedział święty Josemaria. Zgodnie z jego nauczaniem, niniejszy list Księdza Prałata zachęca nas do wdzięczności za to dziedzictwo i do refleksji nad darem wolności.