Wywiad z Rektorem PWT we Wrocławiu

Jakie znaczenie ma nadanie tytułu doktora honoris causa na PWT Prałatowi Opus Dei? pyta ks. Ignacy Soler.

3 listopada 2021 w Rzymie

- Jakie znaczenie ma nadanie tytułu doktora honoris causa?

- Nadanie tytułu doktora honoris causa jest najwyższym akademickim wyróżnieniem ze względu na wybitne osiągnięcia na polu nauki i dydaktyki. Ksiądz Profesor Fernando Ocariz jest 25 doktorem honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Chciałbym wspomnieć, że w tym gronie jest już Kardynał Joseph Ratzinger, który otrzymał ten tytuł w 2000 roku, a ostatnio także Kardynał Gerhard Ludwik Müller (2015 rok). Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Arcybiskup Józef Kupny podkreśla, że wiele pokoleń studentów korzystało z teologicznej wiedzy i mądrości Księdza Prałata, w tym także liczni studenci polscy. Dlatego Kościół Wrocławski jest wdzięczny nowemu Doktorowi honoris causa i Prałaturze Opus Dei za pomoc studentom Archidiecezji Wrocławskiej w realizowaniu specjalistycznych studiów teologicznych za granicą w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie i Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Studia podejmowane na uniwersytetach powstałych z inspiracji Założyciela Opus Dei[1] cieszą się światową sławą i przynoszą bardzo dobre owoce w postaci wysokiego wykształcenia absolwentów i właściwej formacji duchowej.

- Na które punkty teologiczne profesora Ocariza warto zwrócić uwagę oraz jakie aspekty naukowe Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu idą w parze z myśleniem nowego Doktora?

- Ksiądz Profesor Ocariz wskazuje w swojej teologii na nadprzyrodzony wymiar chrześcijaństwa i humanizmu chrześcijańskiego. W swoich publikacjach pokazuje, że człowiek jest wprowadzany przez Chrystusa do wnętrza trynitarnego życia Boga i uczestniczy we wspólnocie życia i miłości z Osobami Boskimi. Bardzo ważnym zagadnieniem teologicznym jest dla niego dziecięctwo Boże, które jest pełną transcendencją człowieka i szczytem jego personalnego rozwoju.

Refleksja teologiczna Księdza Profesora wchodzi w głąb rzeczy. Nie jest tylko opisem rzeczywistości, lecz odkrywaniem prawdy i sensu rzeczywistości w świetle słowa Bożego. Jego teologia odznacza się metafizycznym myśleniem, które pyta o causa et ratio wszystkiego, co istnieje. Metafizyczne myślenie nie odrywa go jednak od codziennego życia. Wręcz przeciwnie, pozwala mu ono na odnajdywanie odpowiedzi na ostateczne i najgłębsze pytania współczesnego człowieka. W naszej Uczelni chcemy także uprawiać teologię, która będzie bliska życiu i będzie służyła człowiekowi w odnajdywaniu sensu życia.

- Jakie aspekty teologiczne warto podkreślić?

- Chciałbym podkreślić kontemplacyjny wymiar teologii naszego nowego Doktora honoris causa. Naukowe studium teologii łączy on z kontemplacją wcielonego Słowa Bożego. Ksiądz Profesor chce poznać umysłem i sercem misterium Boga w Jezusie Chrystusie, to znaczy „ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa” (por. Ef 3, 17-19). Dlatego jego naukowe studium jest zawsze połączone z misterium Chrystusa na modlitwie.

- Czy ks. Rektor może chce jeszcze coś dodać?

- Podczas moich studiów w rzymskim Ateneo Romano della Santa Croce w latach 1987-1992 Ksiądz Profesor pomagał mi w pisaniu pracy doktorskiej i był przez pierwsze lata moim promotorem doktoratu. Kiedy po latach przyjechałem do Rzymu zaprosić go na uroczystość nadania mu tytułu doktora honoris causa, to mi powiedział: „Widzisz, kiedyś ja nadawałem tobie doktorat z teologii, a teraz ty nadajesz mi doktorat w twojej uczelni”.

Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec. Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.  

Wywiad poprowadził ks. Ignacy Soler dla portalu Omnes

Rektor zaprasza Prałata do Wrocławia (3.11.2021)
Rektor zaprasza Prałata do Wrocławia (3.11.2021)

[1] Św. Josemaría Escriva marzył o Uniwersytecie w Rzymie, faktycznie to marzenie zrealizował dopiero jego następca bł. Alvaro del Portillo.