Wystąpić z Opus Dei

Do Opus Dei dobrowolnie przystępuje się, pozostaje i można też dobrowolnie odejść.

Artykuł na temat odejścia z Opus Dei.

Kiedy ktoś po wstąpieniu do Opus Dei, uważa, że nie jest w stanie wypełniać zobowiązań, które dobrowolnie zaciągnął, może poprosić o opuszczenie Dzieła. Na taki wniosek zawsze otrzymuje się zgodę.

Zobowiązania podejmowane są dobrowolnie poprzez wyrażenie zgody, przy zachowaniu minimum formalności. Zainteresowany zobowiązuje się, że będzie się starał być spójnym chrześcijaninem w duchu Opus Dei, usiłując naśladować w życiu codziennym Jezusa Chrystusa. Ze swej strony Prałatura zobowiązuje się do zapewnienia mu formacji i pomocy duchowej niezbędnych do osiągnięcia tego celu.

Aby zaciągnąć te zobowiązania w sposób ważny, zainteresowany musi mieć ukończone 18 lat i przez pięć lat może podejmować je tylko tymczasowo, na okres jednego roku. Po pięciu latach, pod warunkiem ukończenia przez zainteresowanego 23 lat, może on zaciągnąć te zobowiązania w sposób ostateczny.

Logicznie rzecz biorąc, każdego człowieka, który zamierza wystąpić z Dzieła, zachęca się do rozważenia decyzji w Obecności Boga, ponieważ przyszedł on do Dzieła z przekonaniem, że został powołany na tę drogę przez Boga, ale nie zatrzymuje się nikogo wbrew jego woli. Zawsze wyraża się zgodę na takie podanie, również wówczas, kiedy taka osoba jest ostatecznie włączona do Prałatury.

Kiedy ktoś opuszcza Opus Dei, nadal cieszy się miłością i modlitwą wiernych Prałatury, a jeżeli tego pragnie, również duchową pomocą w życiu chrześcijańskim.