Wspólnymi siłami

Inicjatywy i działalności, które mają na celu poprawę stanu społeczeństwa poprzez pracę

Inicjatywy społeczne

„Bóg wzywa nas poprzez wydarzenia każdego dnia, przez cierpienia i radości osób, wśród których żyjemy. Jest obecny w ludzkich pragnieniach naszych przyjaciół, w trudnościach życia rodzinnego. Głos Boga usłyszymy też w wielkich problemach, konfliktach, jakie niosą ze sobą kolejne epoki historii, pochłaniając siły i nadzieje sporej części ludzkości. W zupełności zrozumiała jest niecierpliwość, bunt i niespokojne pragnienia tych dusz chrześcijańskich, które nie chcą poddać się niesprawiedliwości społecznej i osobistej, która trawi tyle ludzkich serc".

Ludzie mogą przyczynić się dla dobra społeczeństwa poprzez wykonywanie pracy, która dla świętego Josemaríi nie jest tylko środkiem koniecznym dla utrzymania siebie i rodziny. Praca ma dużo większe znacznie: jest miejscem osobistego spotkania z Bogiem i sposobem, by służyć innym. W tej perspektywie praca przemienia się w moc napędową dla rozwoju i postępu, w „oddaną służbę, która nie poniża, ale wychowuje, która rozszerza serce ” czyni je bardziej ludzkim, w najwyższym tego słowa znaczeniu „ i prowadzi ku poszukiwaniu godności i dobra ludzi wszystkich krajów: by każdego dnia było mniej ubogich, mniej ignorantów, mniej dusz nie mających wiary, mniej ludzi zdesperowanych, mniej wojen, mniej niepewności i zagrożeń, więcej miłości i więcej pokoju”.

Wizja ta poruszyła tysiące mężczyzn i kobiet, aby użyli własnej pracy dla duchowego i materialnego dobra swych współmieszkańców. Pod wpływem tego impulsu w wielu krajach powstały nowe inicjatywy „ o charakterze zawodowym ” które odpowiadały na konkretne potrzeby danego miejsca. Chodzi tu o działalności cywilne służące dobru publicznemu, takie jak na przykład: uniwersytety, szkoły zawodowe, akademiki, szkoły średnie, przychodnie lekarskie, itd., które dążą do poprawienia warunków bytowych w danym kraju lub środowisku, bez dyskryminacji rasowej, religijnej czy społecznej.

„Powstają w wielu miejscach na świecie z nadzwyczajną spontanicznością. Ludzie, o wielkich duszach, których nie brakuje wokół nas, mówią nam: potrzebujemy tego czy tamtego. I to właśnie powstaje - wspólnymi siłami, i daje wspaniałe owoce. W każdym kraju prace są inne. Nawet jeśli wydają się podobne, takimi nie są, ponieważ charakter, kultura i rzeczywiste okoliczności ludzi są bardzo zróżnicowane”.

Przedstawimy, jako przykład, kilka z wielu inicjatyw zainspirowanych bezpośrednio przez świętego Josemaríę i inne, które narodziły się jako owoc jego przykładu i nauczania.

Chile

Nocedal

(www.nocedal.cl)

Podstawowa oświata w jednej z najbiedniejszych społeczności w Santiago

W dzielnicy La Pinta, technikum Nocedal zapewnia podstawowe wykształcenie średnie wielu dzieciom i młodzieży. Poza typowymi przedmiotami przyrodniczymi i humanistycznymi Nocedal oferuje także kursy w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Dzięki utrzymywaniu bliskich kontaktów między nauczycielami i rodzicami uczniów, cała rodzina może odnieść korzyści z działalności Nocedal w zakresie formacji chrześcijańskiej.

Hiszpania

Szkoła Xaloc

(www.xaloc.org)

Szkoła Xaloc, położona w l'Hospitalet de Llobregat koło Barcelony, została otwarta w 1964 w okresie wzmożonej imigracji i związanych z nią potrzeb edukacyjnych. Xaloc założyli ludzie, którzy uważali, że najlepszą pomocą społeczną jaką można dać imigrantom, jest zapewnienie ich dzieciom wykształcenia na wysokim poziomie.

Brazylia

Centrum Społeczne Morro Velho

(www.morrovelho.org.br)

Wyształcenie zawodowe dla kobiet w Brazylii

Niewielka grupa kobiet zainicjowała powstanie Centrum Społecznego Morro Velho w 1969 r. w Jardim Taboao, biednej wiosce na peryferiach Sao Paulo. W pierwszych latach działaności ponad 2500 absolwentów ukończoło kursy kształcenia zawodowego.

Z upływem czasu poszerzono wachlarz oferowanych zajęć. Obecnie szkoła udziela formacji zawodowej młodym kobietom. Kursy obejmują naukę pracy w biurze, telemarketing, obsugę komputera oraz hotelarstwo.

Filipiny

Dualtech Centrum Szkoleniowe

(www.dualtech.org.ph)

By rozwiązać problem braku wykwalifikowanych pracowników i rosnącej biedy w kraju, grupa biznesmenów z Manili, pod wpływem nauczania św. Josemaríi Escrivy, założyła w 1982 Centrum Szkoleniowe Dualtech.

Dualtech jest szkołą zawodową dla młodych z dyplomem, dla pracujących oraz dla bezrobotnej młodzieży z niżej uposażonych rodzin.

Australia

Kenvale College

(www.kenvale.edu.au)

Kenvale College był pierwszą wyższą szkołą hotelarską powstałą z prywatnej inicjatywy w Australii. Od samego początku, od lat 70-tych, przyświecało jej przekonanie, że podnoszenie świadczonych usług do wysokiego poziomu jest sposobem na bardziej ludzkie i chrześcijańskie społeczeństwo.

USA

Centrum Sportu i Kultury Midtown

(www.midtown-metro.org)

Midtown powstało w 1965 roku w zachodniej części Chicago, w społeczności o rosnącej liczbie meksykańskich i włoskich imigrantów. Ci, którzy je założyli, zwrócili się do Prałatury Opus Dei z prośbą o opiekę duchową i orientację chrześcijańską w Centrum. Poza tym, przygotowując chłopców do przyjęcia na uczelnię, Centrum uczy ich także, jak być dobrym członkiem rodziny i odpowiedzialnym obywatelem w duchu służby innym.

Nigeria

Szkoła biznesu Lagos

(www.lbs.edu.ng)

Szkoła biznesu Lagos skierowana jest do nigeryjskich przedsiębiorców. Jej celem jest ukazanie etycznych podstaw świata biznesu oraz rozwijanie w studentach zdolności, które pozwolą im być bardziej wydajnymi w pracy we własnych przedsiębiorstwach i w służbie dla kraju. Szkoła biznesu Lagos rozpoczęła działalność w 1992 r. Każdego roku ok. 3000 osób uczestniczy w seminariach skierowanych do dyrektorów organizacji pozarządowych, podczas których uczą się stawiać czoła różnym sytuacjom.

Rzym

Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża

(www.usc.urbe.it)

Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża zrodził się z życzenia św. Josemaríi, by powstał w Rzymie uniwersytet zajmujący się badaniami i nauczaniem dyscyplin religijnych w służbie całego Kościoła. W 1984 jego następca w kierowaniu Opus Dei, bp Álvaro del Portillo, rozpoczął realizację projektu. Obecnie Uniwersytet ma wydział Teologii, Prawa Kanonicznego, Filozofii i Komunikacji Społecznej oraz Wyższy Instytut Nauk Religijnych.