Wrota Biblii - Pomoc w zrozumieniu Pisma Świętego

Fundacja Saxum we współpracy z Rosikon Press opublikowała właśnie Wrota Biblii, książkę autorstwa Jesúsa Gila i Joseangela Domingueza, która przedstawia księgi Pisma Świętego za pomocą map, chronologii i grafik.

Tak jak Saxum Visitor Center pod Jerozolimą jest jak brama powitalna do miejsc świętych, tak Wrota Biblii są jak pierwsze spotkanie z Pismem Świętym.

Czy trudno było pogodzić w sobie eksperta od komunikacji wizualnej i doktora teologii biblijnej?

Jesús:

Nie po raz pierwszy realizuję wspólny projekt w stylu Wrota Biblii. Ze względu na moje wykształcenie dziennikarskie staram się nigdy nie przestać się uczyć. Dzięki tej książce utrwaliłem swoją wiedzę o Piśmie Świętym, którą zdobyłem w czasie studiów teologicznych. Ta publikacja, licząca 136 stron, ma tę cechę, że zawiera dużo infografiki. Wrota Biblii nie zostały napisane, a następnie zaprojektowane – treść i obrazy powstawały równolegle.

Joseángel:

Dla mnie to był wspaniały proces uczenia się. W miarę porządkowania materiału, który chcieliśmy załączyć, pojawiały się nowe pomysły, a my nieustannie szukaliśmy najlepszego sposobu, aby pomóc czytelnikowi Biblii, zamieszczając wartościowe treści w praktycznej i przystępnej formie.

Wrota Biblii są dla wszystkich: wierzących i niewierzących, specjalistów i rozpoczynających swoje spotkanie z Pismem Świętym.

Mówią, że dobrzy historycy poruszają się poprzez wieki niczym taksówkarze przez miasta... Czy coś podobnego ma na celu ta książka?

Jezús:

Historia Zbawienia, historia Przymierza Boga z ludźmi, jest historią każdego. W książce proponujemy bardzo syntetyczną panoramę na dwóch stronach (16 i 17), od Stworzenia do współczesności, bez dat i miejsc. Ma to na celu pomóc czytelnikowi zrozumieć, co przedstawiamy na osi czasu. Umiejscowienie wydarzeń w czasie i przestrzeni pomaga poznać przesłanie Biblii. Na przykład wiedza, że prorok Jeremiasz był świadkiem zburzenia Świątyni jerozolimskiej w roku 587 p.n.e. i późniejszego wygnania do Babilonu, nadaje szczególną moc tekstom, w których mówi się o odrodzeniu Izraela.

Joseángel:

Pismo Święte jest dostępne dla każdego, ale zawsze wymaga wyjaśnień i komentarzy. Sam Jezus, w dniu swego Zmartwychwstania, spędził wiele godzin w drodze do Emaus, objaśniając Pismo Święte uczniom, którzy opuścili Wieczernik z pochylonymi głowami. Lepsze zrozumienie kontekstu i tekstu Pisma jest kluczem do przygotowania się na spotkanie z Chrystusem w „łamaniu chleba”.

Wydaje się jasne, że książka ta dopuszcza wiele poziomów lektury: od tych, którzy nic nie wiedzą o chrześcijaństwie, po wykładowców egzegezy Pisma Świętego, przez tych wszystkich, którzy chodzą na niedzielną Mszę św., ale nie znają nawet Księgi Rodzaju ani nie wiedzą, kim byli Machabeusze. Kto na tym skorzysta najbardziej?

Jezús:

Mam nadzieję, że Wrota Biblii pomnożą naszą wiedzę. Jest to publikacja tak syntetyczna, że zachęca każdego, by chciał dowiedzieć się więcej, a co za tym idzie, czytać więcej: samo Pismo Święte czy inne księgi biblijne. Musimy podziękować Międzynarodowej Fundacji Saxum za ufundowanie tego projektu i wspieranie jego wartości edukacyjnej.

Joseángel:

Z jednej strony Biblia jest największym bestsellerem w historii. Z drugiej – jest to Słowo Boże i zawsze ma nowe przesłanie dla czytelnika. Idąc za zachętą św. Josemaríi, czytelnik Biblii może wkroczyć na jej karty jako jeszcze jedna z postaci, czerpiąc z jej stron żywą naukę. Poprzez Wrota Biblii chcemy pomóc wszystkim: wierzącym lub nie, specjalistom lub nowicjuszom.

Wrota Biblii zawierają pomoce dydaktyczne: chronologie i grafiki dotyczące każdej z ksiąg biblijnych.

Czy w takiej książce ważniejsza jest jakość map, czy walor treści?

Jesús:

Muszę dodać, że mapy geograficzne są bardzo precyzyjne. Oprócz designu, który będzie mniej lub bardziej atrakcyjny w zależności od gustu, osiągnięciem tej książki jest podanie właściwych informacji, a jest ich sporo.

Jeśli ktoś wybiera się do Ziemi Świętej, to lepiej przeczytać Wrota Biblii przed czy po podróży?

Jesús:

Wcześniej, oczywiście, ale bez martwienia się, że czegoś zapomnimy. Po powrocie zawsze można wrócić do książki, a wtedy wszystko lepiej się utrwali.

Joseángel:

Moją radą jest częste odwiedzanie Ziemi Świętej! Nasza publikacja może służyć jako pomoc w umiejscowieniu w przestrzeni i czasie opowiadanych wydarzeń i przesłania. Ale nie zapominajmy, że to tylko wrota… Skarb jest w środku: w samym Piśmie Świętym, a konkretnie w czterech Ewangeliach, które wprowadzają nas w życie Jezusa z Nazaretu. Święte miejsca funkcjonują jako piąta Ewangelia.

Wrota Biblii to nowatorska publikacja

Istnieje już wiele opublikowanych wersji Biblii – największego bestsellera w historii – i jej komentarzy. Co zapewniają Wrota?

Jesús:

W bibliografii polecamy kilka wydań Biblii, które nas zainspirowały. Wrota Biblii to rodzaj publikacji, która do tej pory nie istniała, ponieważ skupia w sobie chronologie od Abrahama do współczesności, atlas biblijny z najlepszymi dotychczas opublikowanymi mapami oraz naukowo syntetyczną grafikę każdej księgi biblijnej. Jest też zaproszeniem do zgłębiania biblijnej wiedzy.

Zatrzymanie przez pandemię pielgrzymek do Ziemi Świętej przyspieszyło wydanie tej książki. Kiedy znowu pojedziemy do Ziemi Świętej? Jak czasy ogólnego zamknięcia zostały zauważone w Saxum?

Jesús:

Wrota Biblii powstały w całkowitym odosobnieniu, z myślą o przekształceniu zebranych notatek w publikację mającą na celu odpowiedź na niektóre pytania dotyczące historii i geografii Ziemi Świętej. Pracowaliśmy uważnie i systematycznie. Cieszymy się, że projekt ujrzy światło dzienne, kiedy być może Izrael zacznie znosić ograniczenia dla turystów, a pielgrzymki będą mogły zostać wznowione. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Saxum Visitor Center cieszyło się zainteresowaniem miejscowej ludności. Izraelczycy, którzy je odwiedzili, w większości Żydzi, z radością uczestniczyli w odkrywaniu wspólnego dziedzictwa Biblii.

Joseángel:

Przez wieki pielgrzymka do Ziemi Świętej miała swoje wzloty i upadki. Benedykt XVI powiedział w 2010 roku: „Pielgrzymka oznacza raczej osobiste spotkanie z Bogiem tam, gdzie On się objawił”. W tym sensie pobyt w Ziemi Świętej jest zawsze możliwością spotkania z domem Boga. Jako chrześcijanie nie powinniśmy przepuszczać żadnej okazji do takiego wyjazdu. Jednocześnie w naszym najlepiej pojętym interesie jest przygotowanie się do tej podróży. Czasami nie da się tego zrobić fizycznie, ale zawsze możemy to zrobić duchowo – życie to pielgrzymka.

Czy jest jakiś rozdział lub fragment, z którego jesteś szczególnie zadowolony?

Jesús:

Szczególnie zadowolony jestem z tego, że siedmiu profesorów teologii biblijnej i historii z Uniwersytetu San Dámaso w Madrycie, Uniwersytetu Nawarry, Wydziału Teologicznego San Vicente Ferrer w Walencji i Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie bezinteresownie zechciało współpracować przy tej książce. Ich rady były bezcenne. Ale za efekt końcowy publikacji odpowiadają tylko jej autorzy. Przyjmujemy, że mogą pojawić się kwestie dyskusyjne, takie jak datowanie niektórych wydarzeń, które pojawiają się lub są pominięte w chronologiach, albo kolejność, jaką wybraliśmy, aby umieścić księgi biblijne w odpowiednim momencie historycznym.

Joseángel:

Trudno odnosić się tylko do jednej części. Wstępy są niezwykle praktyczne, stanowią ramy dla całej książki i są wspaniałym źródłem do zrozumienia Biblii jako całości. Poniżej znajdują się komentarze i uwagi do każdej księgi Biblii: chociaż są bardzo syntetyczne, pomagają zmierzyć się z czytaniem Biblii w pogłębiony sposób. W książce czytelnik znajdzie kilka rodzajów odnośników, które skłonią go do dalszej lektury Biblii. W subtelny sposób ukazujemy relacje pomiędzy poszczególnymi tekstami świętych ksiąg, wskazując, jak niektóre obrazy przewijają się przez całą Biblię, od Księgi Rodzaju do Apokalipsy.

Książkę można zakupić na stronie Wydawnictwa Rosikon Press [LINK].