W Opus Dei zakończył się Nadzwyczajny Kongres Generalny

Pod przewodnictwem ks. prał. Fernando Ocáriza i jego wikariuszy, 274 wiernych Opus Dei zgromadziło się w Rzymie, aby dostosować statuty prałatury do motu proprio “Ad charisma tuendum”. Wyniki zostaną przekazane następnie Dykasterii ds. Duchowieństwa - urzędowi Stolicy Świętej, któremu podlegają prałatury personalne.

Motu proprio zmieniło dwa artykuły Konstytucji Apostolskiej Ut Sit (za pomocą której prałatura została erygowana w 1982 r.), dostosowując ją do norm prawnych ustanowionych przez niedawną Konstytucję Apostolską Praedicate Evangelium (19-III-2022), dotyczącą organizacji Kurii rzymskiej. 

Congreso general extraordinario

Motu proprio wskazywało także, aby statuty Opus Dei zostały “odpowiednio dostosowane, na wniosek samej Prałatury, do zatwierdzenia przez kompetentne organy Stolicy Apostolskiej”. W tym kontekście, Prałat Opus Dei, ks. prał. Fernando Ocáriz, zwołał Nadzwyczajny Kongres Generalny w Rzymie. Rozpoczął się on 12 kwietnia i wzięło w nim udział 126 kobiet oraz 148 mężczyzn.

Podczas Mszy Św. inaugurującej Kongres, Prałat Opus Dei nawiązał w homilii do Ewangelii, w której uczniowie w Emaus namawiali Chrystusa, by pozostał z nimi. Ks. prał. Ocáriz wyraził to samo pragnienie: aby Pan Jezus swoją łaską prowadził obrady Kongresu, tak aby przebiegał on “w pełnej wierności duchowi przekazanemu nam przez św. Josemaríę, w którym nierozdzielnie zawarte jest zjednoczenie z Ojcem Świętym - zasadą jedności całego Kościoła. Opus Dei jest częścią Kościoła i, podążając za przykładem św. Josemarii, pragnie służyć Kościołowi tak, jak Kościół chce, aby mu służono”.

Wynik i podsumowanie pracy zostaną przekazane Dykasterii ds. Duchowieństwa, która jest urzędem Stolicy Świętej, któremu podlegają prałatury personalne. Stolica Święta zakomunikuje później ostateczne zmiany w statutach zaaprobowane przez Papieża, który jest prawodawcą w tym przypadku.

Więcej informacji TUTAJ.