„Venite adoremus”: eBook bp. Javiera Echevarríi

Fragmenty listów Prałata Javiera Echevarría wokół Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Opus Dei - „Venite adoremus”: eBook bp. Javiera Echevarríi

ePub Venite adoremus

PDF Venite adoremus

Mobi Venite adoremus

Word Venite adoremus

* * *

Niniejsza książka stanowi zbiór fragmentów listów grudniowych i styczniowych od 2006 do 2016 roku, które bp Javier Echevarría podczas comiesięcznie pisał do wiernych Opus Dei i które zostały już opublikowane na tej stronie internetowej.