Uniwersytet Nawarry

Nauka i prowadzone badania mające na celu budowę sprawiedliwego społeczeństwa

Inicjatywy społeczne

„Uniwersytet Nawarry otwarty został w 1952 roku, po wielu latach modlitwy – jakże się cieszę, że mogę to powiedzieć! Jego ambicją jako uniwersytetu było stać się płodnym polem dla ideałów kulturalnych i apostolskich grupy wykładowców i profesorów, którym bardzo głęboko na sercu leżała ich misja jako nauczycieli”. Słowa te wypowiedział św. Josemaría Escriva, założyciel Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, w Hiszpanii.

Św. Josemaría w auli Uniwersytetu.  X-1972 r.

Św. Josemaría otrzymał tytuł „Adoptowanego syna Pampeluny” za założenie Uniwersytetu Nawarry w tym mieście. Podczas ceremonii nadania mu tej godności, św. Josemaría mówił o ideałach, jakie chciał, aby były przekazywane na Uniwersytecie: „Chcemy, aby było to miejsce, w którym ludzie zdobywają wysoki poziom wykształcenia oraz chrześcijańskie spojrzenie na życie. Chcemy, aby było to miejsce, które zachęca do głębokich przemyśleń i refleksji tak, aby nauka była mocno oparta na prawdziwych zasadach oraz oświecała wszystkie dziedziny wiedzy”.

Projekt zaczął nabierać realnych kształtów od dnia 17 października 1952 r., gdy rozpoczęło swoją działalność Estudio General de Navarra - ośmiu wykładowców prowadzących kursy z zakresu prawa dla 42 studentów. Od tego stadium embrionalnego, placówka uzyskała w 1960 roku status uniwersytetu i rozwija się do chwili obecnej.

Innym ważnym momentem w rozwoju Uniwersytetu było otwarcie Wydziału Medycyny w 1954 roku oraz kliniki uniwersyteckiej w 1961 roku. Klinika uniwersytecka niedawno przeprowadziła dwóchsetną transplantację serca. Obecnie w budowie jest Centrum Stosowanych Badań Medycznych (CIMA). W ośrodku tym naukowcy z Uniwersytetu Nawarry będą pracować w czterech dziedzinach poszukując metod leczenia chorób powodujących 90% zgonów w świecie zachodnim. Dziedziny te to rak, choroby układu krążenia, terapia genowa oraz neurologia (choroba Alzheimera, Parkinsona, depresje itp.).

Cztery kampusy (w Pamplonie, San Sebastián, Madrycie oraz Barcelonie) oferują łącznie w 2008 roku 27 kierunków na poziomie licencjatu oraz 25 magisterskich. Pracuje tam 1900 wykładowców oraz 14000 studentów.

Uniwersytet Nawarry posiada inne campusy, które są związane z instytucjami szkolnictwa wyższego za granicą, w szczególności Instytut Wyższych Studiów Zarządzania (IESE), który został otwarty w 1958 roku, a obecnie znajduje się w Madrycie i Barcelonie.

Uniwersytet Nawarry posiada czwarty campus w San Sebastian w Hiszpanii, gdzie oferuje kursy w ramach Wyższej Szkoły Inżynieryjnej oraz Wyższego Instytutu Studiów Sekretarskich i Administracyjnych.

Św. Josemaría przypomniał, że celem uniwersytetu musi być przede wszystkim „praca dobrze wykonana, dzięki właściwej formacji intelektualnej podczas lat spędzonych przez studentów na uniwersytecie. Na całym świecie są tysiące miejsc potrzebujących ludzi do pracy, miejsc, które czekają na osobistą, ciężką pracę, wykonywaną z poświęceniem. Uniwersytet nie może produkować ludzi, którzy okażą się tak samolubni, że sami skonsumują owoce swoich studiów. Powinien przygotowywać ludzi, którzy będą hojnie pomagać swoim sąsiadom, w duchu chrześcijańskiego braterstwa”.

Przez wszystkie te lata wierni Prałatury Opus Dei współpracowali z wieloma innymi osobami przy zakładaniu uniwersytetów w innych krajach: Argentynie, Kolumbii, Chile, Filipinach, Włoszech, Meksyku, Peru, Urugwaju i Wenezueli i innych.

Biblioteka

Cechy szczególne

Jedną z charakterystycznych cech Uniwersytetu Nawarry jest dążenie do tego, aby edukacja miała charakter indywidualny. Jeden nauczyciel przypada na pięciu studentów (828 wykładowców i 867 asystentów na 9.188 studiujących).

Inną cechą wyróżniającą Uniwersytet jest różnorodność pochodzenia studentów: 68% studentów pochodzi z innych części Hiszpanii lub z innych krajów.

Od 1990 roku do chwili obecnej ponad 3.000 wolontariuszy, w tym wielu studentów, wzięło udział w programie „Uniwersytety na rzecz Pomocy Społecznej”, który został przygotowany przez studentów i uzyskał wsparcie Rektoratu Uniwersytetu. Podejmują oni wszelkiego rodzaju działania, takie jak odwiedziny w więzieniach w Pampelunie lub „Kampania Kilo” w okresie świąt Bożego Narodzenia. W ciągu ostatnich kilku lat zebrali oni ponad 11 ton żywności, która została rozdzielona pomiędzy potrzebujących. Pomoc społeczna nie jest skoncentrowana wyłącznie w Hiszpanii, ale ma charakter międzynarodowy. Peru, Kenia, Gwatemala oraz Indie to tylko niektóre z krajów, do których wyjechali studenci, aby pracować przy przedsięwzięciach o charakterze społecznym.

Podstawą życia uniwersyteckiego w czterech campusach Uniwersytetu Nawarry jest duch Opus Dei oraz jego założyciela, św. Josemaríi Escrivy. Rektor Uniwersytetu, Jose Maria Bastero, tak mówi o koncepcji Uniwersytetu, jaką miał założyciel: „Istnieje podobieństwo pomiędzy jego przesłaniem o uświęcaniu codziennej pracy a jego wizją Uniwersytetu. Daleki od jakiejkolwiek formy elitarności (która jest ciągła pokusą w świecie uniwersyteckim), Josemaría Escriva zaproponował uniwersytet, który jest zintegrowany ze społeczeństwem, podziela jego problemy i cele, zajmuje się z nimi w sposób naukowy tak, jak powinna to czynić tego rodzaju instytucja oraz formuje obywateli, którzy – jak to ujął – chcą i potrafią budować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe”.

Więcej informacji: www.unav.es