Spowiedź: uzdrowienie duszy

Zachęcamy do lektury książki Didiera Van Havre.

Książka o prawdziwym „arcydziele” Bożej mądrości, jak pisze autor, łączącym w sobie miłosierdzie ze sprawiedliwością, będącym odpowiedzią na wciąż niezaspokojone pragnienie prawdy i oczyszczenia, jakie tylko Bóg może zaspokoić w sercu człowieka, czyli o spowiedzi, napisana jest w nieco podręcznikowym, przewodnikowym stylu. Przestawia ona perspektywę penitenta, który odchodząc od konfesjonału ma doświadczać radości oczyszczenia i wewnętrznej wolności, czuć, że spowiedź nie tylko leczy duszę z ran zadanych przez grzech, lecz przywraca jej także witalność.