Spotkanie przedstawicieli Harambee International

Spotkanie miało miejsce na Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie – 15 - 16 listopada 2019

Grupa wolontariuszy i przyjaciół Fundacji Harambee Polska przyjechała do Rzymu aby wziąć udział w dorocznej konferencji podsumowującej projekty Harambee International. Na uwagę zasługuje wyjątkowy charakter tegorocznego spotkania odbywającego się w roku beatyfikacji Guadalupe Ortiz de Landazuri, która odbyła się w 18 maja i zaowocowała nowym projektem Harambee – Becas de Guadalupe. Już w czasie beatyfikacji zbierano wśród przybyłych uczestników fundusze na „doktoraty dla 100 Afrykańskich kobiet”…Przedsięwzięcie jest rozpisane na 10 lat, każdego roku fundowanych będzie 10 doktoratów.

Obowiązkowym punktem programu były prezentacje projektów Harambee z Francji, Szwecji, Portugalii, Włoch, Hiszpanii, USA i oczywiście z Polski.

Adam i Dominik przedstawili m.in. raport z działań wolontariatu studenckiego w Nyabondo.

Polskę reprezentowali Dominik Bożewicz i Adam Sulik. Ich wystąpienie skupiło uwagę wszystkich, a prezentowany film i zdjęcia otrzymały gromkie oklaski. Fundacja Harambee Polska prowadzi obecnie trzy projekty oparte na wolontariacie. Wolontariat studencki w Nyabondo, projekt JTT Savannah w Olololunga i wyjazdy młodych lekarzy z Polski do szpitala w Wambie (Wamba 2019), w Hrabstwie Samburu w Kenii. Pomysł stałej pomocy medycznej narodził się w latach poprzedzających projekt Wamba 2019, kiedy dr Jacek Pytel i prof. Jerzy Sieńko oraz kilku młodych lekarzy pracowali w następujących po sobie okresach w kenijskich szpitalach m.in. w Mutale i w Wambie. To właśnie Wamba Catholic Hospital został wytypowany przez biskupa Anthony Muheria jako najbardziej odpowiedni do przeprowadzenia misji.

Adam i Dominik przedstawili m.in. raport z działań wolontariatu studenckiego w Nyabondo. W lipcu tego roku kilku chłopaków pojechało, żeby budować dla lokalnej parafii kościół i zadanie to przeprowadzili z sukcesem. Zanim wyjechali stamtąd, możliwe już było odprawienie Mszy Świętej w nowej świątyni. Do tej pory wierni gromadzili się na Mszę Św pod drzewem awokado. Wyjazd ten przyniósł jeszcze jeden piękny owoc. W porozumieniu z dyrektorami sześciu szkół średnich, zostały przygotowane dokumenty umożliwiające zbieranie środków na stypendia dla dziewięciorga dzieci z tamtego regionu.

Grupa Harambee-Polska w Villa Tevere

Od kilku tygodni Fundacja Harambee Polska zbiera datki na wykształcenie dla uczniów wytypowanych przez poszczególne szkoły Nyabondo. Program stypendiów oddaje w wyjątkowo trafny sposób misję Harambee Africa International, którą jest m. in. podtrzymywanie i umożliwianie rozwoju edukacji i kształcenia zawodowego Afrykańczyków. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Harambee-Polska in na Facebook

Dominik i Adam pozdrawiają Ojca