Prymas Tysiąclecia: Bóg zna mnie lepiej niż ja sam

Rozważanie na podstawie zapisków z dziennika duchowego Prymasa Tysiąclecia w okresu uwięzienia. (ks. Michał Kwitliński)

Opus Dei - Prymas Tysiąclecia: Bóg zna mnie lepiej niż ja sam