Projekt Harambee 2002

Każda kanonizacja jest darem Boga, który wzbogaca życie Kościoła. Jest motywem radości, prezentem, który skłania do wdzięczności. Jako konkretny wyraz wdzięczności, Komitet organizacyjny kanonizacji zechciał promować Projekt Harambee 2002.

Harambee oznacza w kiswahili: "wszyscy razem". Jest okrzykiem rybaków, kiedy ciągną sieci do brzegu; jest słowem, które wszyscy powtarzają, gdy trzeba podjąć jakieś zadanie wspólnej użyteczności, jak pomóc rodzinie w potrzebie, wybudowaæ szkołę czy kościół. Każdy daje co może: swój wysiłek, dary pieniężne lub w naturze, ale "wszyscy razem"; wszyscy dają i wszyscy otrzymują.

"Josemaría Escrivá był bardzo praktycznym Świętym, jeśli można tak powiedzieć, zawsze zachęcał ludzi by czynili praktyczne postanowienia i by służyli z poświęceniem. Dlatego też, myślę, że dobrze jest z okazji Kanonizacji, niezależnie od owoców duchowych, jakie niesie ze sobą, włączyć się w pomoc na rzecz edukacji tysięcy ludzi" - mówi Linda Corbi, koordynatorka projektu.

Jest prawdziwym wyzwaniem dla Afryki, aby mężczyzna i kobieta tam żyjący przy średnim rozwinięciu wszystkich swoich możliwości, byli rzeczywiście twórcami swego własnego postępu. W tym kontekście, jedną z kluczowych podstaw rozwoju jest edukacja. Uczyć osoby, które same przekształcą się w nauczycieli, tworząc "koło zamachowe", które pozwoli stopniowo rozprzestrzeniać się we wszystkich środowiskach społeczeństwa. Uczyć osoby w wolności i odpowiedzialności, mając obecne szczególne charakterystyki społeczeństwa afrykańskiego oraz mając na uwadze, przede wszystkim, potrzeby nowych pokoleń.

Istnieją następujące możliwości wsparcia projektu:

- Wręczyć darowiznę osobiście w Rzymie, czekiem lub gotówką. Pielgrzymi mogą je ofiarowywać indywidualnie lub poprzez koordynatorów w grupach, jak każdy woli w Punktach Informacyjnych w dniach kanonizacji.

- Przelew na rachunek bankowy, na który można wpłacać pieniądze z różnych krajów:

Komitet organizacyjny uroczystości kanonizacji Błogosławionego Josemarii Escrivy Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 13 Rzym

25506-ABI 01005-CAB 03213

z dopiskiem: "Projekt Harambee"

Miêdzynarodowy numer rozliczeniowy: IBAN:

IT31H0100503213000000025506