Projekt Harambee 2002

Projekt łączący wiele inicjatyw edukacyjnych, powstały z okazji kanonizacji założyciela Opus Dei

Projekt Harambee 2002, był inicjatywą Komitetu Organizacyjnego Kanonizacji Josemaríi Escrivy. 6 października 2002 roku Josemaría Escrivá de Balaguer, założyciel Opus Dei został ogłoszony świętym przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Komitet Organizacyjny Kanonizacji zdecydował się zrealizować Projekt Harambee 2002 jako wyraz wdzięczności za kanonizację i solidarność z innymi. Projekt został stworzony w celu umożliwienia uczestnikom kanonizacji oraz wszystkim, którzy mięli chęć go poprzeć, możliwość wsparcia finansowego projektów edukacyjnych w Afryce.

Afryka jest kontynentem o ogromnym bogactwie, ale i z wielkimi problemami. Te trudności są dla chrześcijan oraz wszystkich ludzi dobrej woli wołaniem, wyzwaniem. Św. Josemaría głosił: „Każdy człowiek, jak i społeczeństwo, które nie reaguje na cierpienie i niesprawiedliwość, które nie czyni wysiłków, by tym nieszczęściom zaradzić, jest wciąż dalekie od miłości Chrystusa. Chrześcijanie powinni być zjednoczeni w pragnieniu służenia rodzajowi ludzkiemu. W przeciwnym razie nie będą wierni temu, czego nauczał i co czynił Jezus. Ich chrześcijaństwo będzie jedynie oszustwem i wprowadzaniem innych w błąd."

„5 euro - i możesz tworzyć Harambee" było to hasło projektu. Podczas uroczystości zebrano bardzo wiele kopert zawierających 5 euro, były także koperty zarówno z mniejszą, jak i dużo większą ilością pieniędzy. Każdy dał tyle, na ile było go stać.

„Taki projekt - tłumaczyła Linda Corbi, koordynator Harambee 2002 - nawiązuje do idei wielkich zgromadzeń zwoływanych przez Ojca Świętego, takich jak Dzień Rodziny. Ponadto w swym orędziu Wielkopostnym na rok 2002 Jan Paweł II zachęcił wiernych do czynienia dzieł miłosierdzia jako dowodu wdzięczności za wszelkie dobrodziejstwa otrzymane od Boga."

Projekt Harambee 2002 wciąż jest realizowany

Linda Corbi dodała: "W ostatnim czasie zostały podjęte inicjatywy wszelkiego rodzaju. Na przykład w ubiegłym tygodniu grupa ludzi w Pizie zorganizowała koncert, z którego dochód został przeznaczony na wsparcie projektu. Wiemy także o pewnej parze nowożeńców, którzy zasugerowali gościom weselnym, by jako prezent uczynili donację na Harambee 2002. Ostatnio otrzymaliśmy dużą kwotę pieniędzy z Ekwadoru oraz Filipin. Mieszkańcy akademika uniwersyteckiego w Grenadzie, w Hiszpani przesłali nam trzy przelewy, owoc wielu wysiłków na rzecz zbiórki. Wszystkim ofiarodawcom wysyłamy wyrazy wdzięczności. Na naszej stronie internetowej można znaleźć więcej informacji na temat możliwości wsparcia projektu. Cały czas można dokonywać wpłat na specjalne konto Harambee."

Wszyscy za jednego

Margaret Ogola - lekarz, pisarka z Nairobii (Kenia), wytłumaczyła iż w języku Swahili Harambee znaczy "wszyscy za jednego" - w każdej potrzebie: gdy trzeba rozwiązać problem, zbudować dom, czy pomóc komuś w potrzebie. Każdy służy pomocą, na jaką go stać - i w ten sposób ten, który pomaga, może także liczyć na pomoc innych. „Afrykańczycy są wezwani do tego, by sami podjęli odpowiedzialność za swój rozwój. Postęp w Afryce będzie miał miejsce, po pierwsze dzięki samym mieszkańcom tego kontynentu, a następnie dzięki wielu ludziom z całego świata. Stworzyliśmy projekt Harambee 2002 z okazji święta św. Josemaríi, gdyż on właśnie stał się Afrykańczykiem dla Afrykańczyków, dlatego iż był on nauczycielem dla wszystkich kobiet i mężczyzn bez względu na rasę i kolor skóry. „Afryka ma wspólne zadanie i jest pełna nadziei na jego wykonanie - dlatego potrzebuje projektu Harambee”.

Edukacja jako klucz do rozwoju

„Edukacja jest kluczem do rozwoju", twierdzi Dr. Leon Tshilolo, dyrektor ds. lecznictwa szpitala w Kinshasa w Republice Demokratycznej Kongo. „Postanowiliśmy, aby fundusze zebrane w ramach projektu Harambee 2002 przeznaczyć na cele edukacyjne w całej Afryce. Rozdzielimy je po zweryfikowaniu podań, jakie otrzymamy. Kryteria weryfikacji będą opublikowane w Internecie. Będziemy zbierać podania od wszelkich organizacji w Afryce, które zajmują się edukacją, specjalnie wesprzemy te, które promują kobiety”.

Prawdziwym wyzwanie dla Afryki jest znalezienie sposobu na to, by każdego mężczyznę i każdą kobietę afrykańską uczynić odpowiedzialną za ich rozwój poprzez rozwijanie osobistych możliwości i talentów. Kluczem do realizacji tego zamierzenia jest właśnie edukacja. Ważne jest, by edukować tych, którzy z kolei będą uczyć innych - jak fala, która powoli rozszerza się, by objąć całe społeczeństwo. Edukacja otwiera drzwi do niezależności, do rozwoju materialnego i duchowego, do pracy.

Program pilotażowy: Kimlea, praca dla kobiet Kiambu

Komitet organizacyjny wybrał „Outreach Program" - program pilotażowy promowany przez „Kimlea" w Kenii, jako przykład programu wspieranego przez Harambee.

Kimlea jest to centrum formacji zawodowej założonej z inspiracji św. Josemaríi. Przez kilkadziesiąt lat Kimlea służy edukacji kobiet. Dzięki funduszom projektu Harambee w Kimlea będzie realizowany „Outreach Program", w ramach którego odbędzie się kurs zawodowy dla kobiet pracujących na plantacjach herbaty, aby dać im i ich rodzinom nowe perspektywy.

„Outreach Program” w Centrum Kimlea

Duży procent mężczyzn opuszcza swoje rodziny, brak jest dobrego wzorca kulturowego, brakuje pieniędzy. To wszystko staje się powodem, dla którego kobiety w Kiambu, prowincji kenijskiej, dla utrzymania rodziny i wychowania dzieci zmuszone są pracować na plantacjach herbaty.

Ze względów finansowych do szkoły posyłani są tylko synowie. Afrykańczycy mają nadzieję, iż córki ewentualnie będą utrzymywane przez swoich mężów. Jedyną możliwością pracy dla kobiety bez wykształcenia jest zbieranie liści herbaty na plantacjach. Kobiety pracują 12 godzin dziennie, od 6 rano do 6 po południu. Zapłata za ich utrzymanie wynosi mniej niż 2 $, ledwo wystarczające na utrzymanie rodziny. Dysponując taką ilością pieniędzy nie są one w stanie zapewnić lepszej przyszłości dzieciom, a tym bardziej zapewnić edukacji swym córkom. Trudno przerwać to błędne koło.

„Outreach Program" zapewnia kobietom kursy liczenia, języka i innych podstawowych przedmiotów. Mając te wiadomości kobiety mogą podjąć mniej wyczerpującą i lepiej płatną pracę. Co więcej, wiele z nich podejmuje własne inicjatywy - np. szycie, sprzedaż żywności, zakładanie ogródków warzywnych, co w dużej mierze poprawia warunki życia ich rodzin i społeczności.

Więcej informacji: www.harambee-africa.org