Procedura dotycząca ochrony nieletnich

Troska o ofiary seksualnych nadużyć to podstawowy akt sprawiedliwości ze strony wspólnoty Kościoła, odczuwającej ból i wstyd z powodu krzywdy wyrządzonej dzieciom i młodzieży. Poniżej przedstawiamy wytyczne obowiązujące w Opus Dei w Polsce.

Wytyczne Prałata Opus Dei w sprawie ochrony nieletnich i słabych z dnia 22 lutego 2020

W 2013 roku Wikariusze Regionalni poszczególnych okręgów Prałatury ustalili normy postępowania w przypadku oskarżenia wiernego Prałatury Opus Dei o nadużycia seksualne wobec nieletniego, zgodne ze wskazówkami Kongregacji Nauki Wiary zawartymi w liście okólnym z 3 maja 2011 roku, z wytycznymi Konferencji Episkopatów i z prawem w każdym kraju.

26 marca 2019 roku Papież wydał motu proprio o ochronie nieletnich i słabych. Na jego podstawie Watykan ogłosiło 26 marca 2019 roku prawo nr CCXCVII dla Watykanu o tym samym tytule oraz, również 26 marca 2019 roku, wytyczne o tym samym tytule dla Wikariatu Watykańskiego. 7 maja 2019 roku Papież wydał motu proprio "Vos estis lux mundi", mające na celu wzmocnienie środków instytucjonalnych i normatywnych Kościoła, aby zapobiec i walczyć z nadużyciami wobec osób nieletnich i słabych.

Po zapoznaniu się z powyższymi normami i w pełni popierając ich szczytny cel, kieruję do wszystkich wiernych Prałatury niniejsze wytyczne, które podejmują wskazówki Ojca Świętego i ukierunkowują je na działalność duszpasterską Prałatury.

Pobierz pełny tekst


Dla regionu Prałatury w Polsce zostały wydane 14 września 2016 r. (aktualizacja z dnia 22 marca 2019 r.) normy dotyczące dochodzenia o ochronie nieletnich, zgodnie z wytycznymi Kongregacji Nauki Wiary, zawartymi w okólniku z 3 maja 2011 r. Po dokumencie Vos estis lux mundi (zwany dalej VELM), Prałat Opus Dei wydał Wytyczne przeciwko wszelkim rodzajom nadużyć, w których stosuje do Prałatury wytyczne dotyczące ochrony nieletnich i osób szczególnie słabych, wskazane przez papieża Franciszka dla Watykanu w normach z 26 marca 2019 r. (zwane dalej "Wytycznymi Prałata"). Wypełniając mandat ustanowiony w tych Wytycznych, Wikariusz Regionalny Prałatury w Polsce ustanawia niniejsze „Normy dotyczące dochodzenia…” Pobierz pełny tekst aktualnych "norm dochodzenia" (8-9-2020)  Dekret nominacji Koordynatora.

Te normy mają zastosowanie do osób spełniających uwarunkowania omówione i zawarte w pkt. 2 tychże Norm. Jednostki edukacyjne, którym Prałatura świadczy opiekę duszpasterską, rządzą się własnymi protokołami działania.

Oskarżenia są przedstawiane Koordynatorowi ds. ochrony nieletnich (Waldemar Roszkiewicz, dr stomatolog, 64 lat, ojciec czwórki dzieci, tel. kom. 503 187 931) lub za pośrednictwem następującego adresu: KoordynatorOpusDei@ gmail.com . Osoba kontaktująca się z oskarżycielem spisuje i sporządza raport z zeznań i przekazuje go do wiadomości Wikariusza Regionalnego, który w razie potrzeby dekretuje początek procesu kanonicznego. Aby podjąć tę decyzję, Wikariusz liczy na rady Komitetu złożonego z profesjonalistów w dziedzinie prawa i ochrony zdrowia.

W celach rozpoczęcia postępowania sądowego przed władzami cywilnymi osoba poszkodowana lub jej przedstawiciele prawni powinni złożyć skargę do odpowiedniej prokuratury.


List pasterski papieża Benedykta XVI do katolików w Irlandii (2010)

Normy motu proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela». Wprowadzenie historyczne (2010)

Normae delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (2010)

Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia (2014) znowelizowany dnia 6 czerwca 2017 r.

W niniejszym Dodatku zawarte są różne teksty prawne o szczególnym znaczeniu w dochodzeniu wstępnym dotyczącym oskarżeń o nadużycie seksualne z kilkoma krótkimi komentarzami. pobierz

Normy prawa polskiego (opr. Kuria Białostocka)