Prezentacja HARAMBEE 2006

„Wszyscy razem dla Afryki” – to motto projektu społecznego HARAMBEE, który narodził się w 2002 roku przy okazji kanonizacji założyciela Opus Dei. Dzisiaj odbyła się prezentacja czterech nowych inicjatyw w ramach tego programu, które mają się przyczynić do rozwoju tego kontynentu.

(od lewej) Linda Corbi, Patiance Mongo, Carlo de Machi, Diego Contreras i siostra Liliana Ugolino.

Liderzy Harambee ogłosili dzisiaj na konferencji prasowej rozpoczęcie międzynarodowej kampanii w celu pozyskania środków na dla następujących projektów społecznych w Afryce:

1) Sudan: Dokształcanie zawodowe młodzieży oraz kobiet pochodzących z południa kraju, którzy zbiegli ze swoich domów z powodu wojny domowej.

2) Kenia: Organizacja kursów doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych i średnich.

3) Madagaskar: Warsztaty rzemiosła, udoskonalające technikę i organizację pracy mające na celu wzmocnienie lokalnej gospodarki.

4) Kongo: Budowa obiektów sanitarnych i utworzenie służby higienicznej na obszarach wiejskich w okolicach Kinszasy (projekt ten jest skierowany przede wszystkim do kobiet i małych dzieci).

Harambee 2002 to program zainicjowany przez ICU - organizację pozarządową z siedzibą w Rzymie, prowadzącą różne inicjatywy na całym świecie od 1966 roku. Program został utworzony przy okazji kanonizacji Josemarii Escrivy de Balaguer. Jego pomysłodawcy kierowali się chęcią przekształcenia radości płynącej z tego wydarzenia w konkretne działania służące pomocy innym ludziom.

Od momentu utworzenia z programu Harambee zostały sfinansowane 24 projekty w 14 krajach Afryki inicjowane i prowadzone przez osoby zamieszkałe na tym kontynencie.

Wspomniane powyżej cztery nowe projekty odpowiadają na wezwanie, jakie zawarł Ojciec Święty w swojej ostatniej encyklice „Bóg jest miłością”.

Przebieg konferencji prasowej

„Kampania Harambee 2006 – powiedział Carlo di Marchi, jeden z promotorów programu – ma na celu umocnienie nadziei mieszkańców Afryki. Zdajemy sobie sprawę z tego, że cztery nowe projekty są jedynie niczym cztery krople wody na pustyni. Mimo to są jednak bardzo ważne, ponieważ dają zachętę wszystkim, którzy do tej pory angażują się w rozwój swoich krajów i osiągają na tym polu dobre rezultaty.”

Linda Corbi, koordynator akcji, podkreśliła, że „wszystkie projekty są realizowane przez lokalne organizacje afrykańskie. Afrykańczycy są w stanie sami rozwiązać własne problemy. Potrzebują jedynie pomocy polegającej na podtrzymaniu tych ludzi, którzy już pracują dla rozwoju kontynentu.”

W konferencji wzięło również udział dwóch przedstawicieli osób zaangażowanych w realizację projektów prowadzonych w Kongo i Sudanie, wspieranych przez fundusze pochodzące z Harambee .

Patiance Mongo, pielęgniarka ze szpitala Monkole (Kinszasa), mówiła o wysiłkach, jakie czyni jej szpital w celu zapewnienia opieki zdrowotnej ponad 100 kobietom i 500 dzieciom zamieszkującym obrzeża stolicy. W tych ubogich dzielnicach mieszka około 500.000 osób i dlatego jest jasne, że powinni dotrzeć do szerszego grona potrzebujących. „Postawa matek jest kluczowa dla rozwoju Kongo. To one są odpowiedzialne za edukację dzieci i tylko przy ich pomocy ten kraj może się odrodzić.”

Siostra Liliana Ugolino opowiadała o swoich doświadczeniach w Sudanie, gdzie pracuje na rzecz rozwoju społecznego i zawodowego kobiet. „W ostatnich latach – powiedziała – odkryłam, że pomoc, jakiej faktycznie potrzebują kobiety z Afryki, to zachęta i wsparcie ułatwiające rozwój potencjału znajdującego się wewnątrz nich samych.”

Przy okazji konferencji ogłoszono II edycję konkursu „Przedstawić Afrykę” (Comunicar Africa). Mogą w nim brać udział autorzy reportaży telewizyjnych, ukazujących rozwój społeczeństwa afrykańskiego. Ubiegających się o nagrodę dokumenty powinny prezentować inicjatywy i miejsca, gdzie ludzie starają się rozwiązywać dotykające ich problemy, a uzyskiwana pomoc przekłada się na trwałe efekty.

Burmistrz Rzymu, Walter Veltroni, skierował do promotorów Harambee list: „Uważam, że jest to bardzo potrzebne, aby „przedstawić Afrykę”, dać ją poznać, bez ukrywania jej tragedii, ale jednocześnie ukazywać jej bogactwo, które należy do światowego dziedzictwa ludzkości.”

Taka właśnie idea przyświecała ustanowieniu przez Harambee po raz drugi nagrody „Przedstawić Afrykę”. Dziennikarze starający się o jej zdobycie „nie mogą przemilczać prawdziwych problemów, ale mają za zadanie przedstawić jak ludzie starają się pracować nad ich rozwiązaniem” – powiedział Diego Contreras, jeden z inicjatorów konkursu.