Prałat Opus Dei otrzymuje tytuł Doktora honoris causa na PWT we Wrocławiu.

Ks. Fernando Ocáriz Braña, Prałat Opus Dei, otrzymuje tytuł Doktora honoris causa na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przyjeżdża na uroczystość do Wrocławia i będzie jeszcze kilka dni w Polsce.

Uroczystość nadania tytułu Doktora honoris causa odbędzie się we Wrocławiu w środę 22 czerwca 2022 r. W planie jest Msza św. w Archikatedrze Wrocławskiej o godz. 9.00, pod przewodnictwem J. E. Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, Wielkiego Kanclerza PWT. Homilię wygłosi J. E. Bp Damian Bryl, ordynariusz diecezji Kaliskiej. Główna uroczystość nadania rozpocznie się o godz. 11.00 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego (pl. Katedralny 1).

Więcej informacji na stronie PWT. Później Prałat uda się do Poznania i Warszawy. Planowane są spotkania z wiernymi Opus Dei i z sympatykami.