Prałat Opus Dei: Benedykt XVI poszukiwał jedynie prawdy

Prałat Opus Dei ks. Fernando Ocáriz w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem „La Razón” podkreślił, że jedną z najważniejszych cech zmarłego w czwartek papieża seniora Benedykta XVI było dążenie do prawdy.

Prałat Opus Dei wskazał, że pomimo licznych oponentów, których miał na świecie Benedykt XVI istnieje też duże grono osób przychylnych pochodzącemu z Niemiec papieżowi. Ksiądz Ocáriz zauważył, że zarówno po niespodziewanej rezygnacji z przywództwa w Kościele, jak i po śmierci Benedykt XVI pozostawił miliony oddanych mu osób. Dodał, że jego nauki były ważne również dla wielu osób oddalonych od Boga.

– Benedykt XVI w ciągu swojego blisko ośmioletniego pontyfikatu pozostawił nam bardzo obszerne kaznodziejstwo, które stanowi wielkie duchowe dziedzictwo oraz bardzo piękne i głębokie nauczanie pastoralne (…). Pomagało nam ono i będzie pomagać w modlitwie, w myśleniu o wierze, w działaniu w duchu miłosierdzia i w lepszym działaniu w relacjach międzyludzkich, osobistych i społecznych – powiedział prałat Opus Dei.

Wyraził on jednocześnie nadzieję, że wszystkie pisma zmarłego w sobotę papieża będą w przyszłości źródłem inspiracji dla wielu ludzi. – Zarówno osób wierzących, jak i niewierzących – dodał ks. Ocáriz.

Pełny wywiad