Pedro Ballester Arenas

Pewien 21-letni student inżynierii z północnej Anglii nauczył się kochać Boga i odnalazł radość, znosząc ból w ostatnim stadium raka.

Pedro Ballester

Modlitwa do użytku prywatnego

Boże Ojcze Niebieski, który obdarzyłeś swojego syna, Pedro, głęboką i radosną wiarą, miłością do Krzyża oraz gorliwością w zbliżaniu swoich przyjaciół do Chrystusa, pomóż mi również ofiarować moją pracę, radości i cierpienia za umocnienie Kościoła oraz zbawienie wszystkich ludzi. Za wstawiennictwem Pedro udziel mi łaski o którą Cię proszę (wymień swoją prośbę) i pozwól mi również, z pomocą Najświętszej Marii Panny, wzrastać każdego dnia w wierze i miłości do Jezusa, w taki sposób, aby stał się On centrum mojego życia i mojej miłości. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Zgodnie z dekretem Papieża Urbana VIII oświadczamy, że nie mamy żadnego zamiaru uprzedzania w jakikolwiek sposób orzeczenia Kościoła, i że ta modlitwa nie jest przeznaczona do użytku publicznego.


Pedro Ballester urodził się w Manchesterze 22 maja 1996 roku, jako najstarszy z trzech braci, wychował się w radosnej katolickiej rodzinie. Od najmłodszych lat był znany z serdeczności i hojności. Był bardzo pracowitym uczniem i dobrym przyjacielem. Jego głęboka wiara doprowadziła go do decyzji o oddaniu swego życia Bogu w Opus Dei. Starał się kochać Jezusa Chrystusa poprzez swoją naukę, przyjaźnie i zwyczajne życie. Jako numerariusz Opus Dei Pedro otrzymał dar celibatu apostolskiego i pragnął być dyspozycyjnym, aby rozwijać dzieła apostolskie i zajmować się formacją wiernych Prałatury. 

W grudniu 2014 roku, niedługo po rozpoczęciu studiów, rozpoznano u niego zaawansowanego raka miednicy. Pedro widział swoją chorobę jako okazję do przyjęcia krzyża Jezusa, z radością ofiarował swoje cierpienie w intencji Ojca Świętego, Kościoła i wszystkich dusz. Uważał siebie za osobę szczególnie uprzywilejowaną i wyjątkowo ukochaną przez Najświętszą Maryję Pannę. Pokój i męstwo z jakim Pedro przeżywał swoją chorobę skłoniło wiele osób do zbliżenia się do Boga i Kościoła. Oddał swoją duszę Panu 13 stycznia 2018 roku. 

Od dnia śmierci otrzymano wiele świadectw o łaskach uzyskanych za wstawiennictwem Pedro.
Osoby, które otrzymają łaski dzięki jego wstawiennictwu, proszone są o powiadomienie o tym Biura ds. kanonizacji Prałatury Opus Dei w Wielkiej Brytanii: 4 Orme Court, London W2 4RL.
Email: ocs.uk@opusdei.org
W celu uzyskania dalszych informacji: pedroballester.org.uk
Za pozwoleniem władzy Kościelnej.

Obrazek pdf

Nigdy nie byłem tak szczęśliwy

Pedro Ballester: “An athlete along the track of love”

Pedro Ballester’s Graduation

My brother Pedro