Papież Franciszek: „Ważne jest, aby wszyscy byli na ulicy, apostołując”

Papież Franciszek przyjął dziś na audiencji o godz. 9.15 ks. prał. Fernando Ocáriza, Prałata Opus Dei, któremu towarzyszył Wikariusz Pomocniczy ks. prał. Mariano Fazio.

Papież Franciszek i Prałat Opus Dei ks. Fernando Ocáriz
Papież Franciszek i Prałat Opus Dei ks. Fernando Ocáriz

Podczas audiencji, która trwała około trzydziestu minut, Prałat i Wikariusz Pomocniczy poinformowali Ojca Świętego o różnych aspektach apostolatu wiernych Prałatury w różnych krajach. W szczególności omówiono proces upraszczania struktur organizacyjnych w celu poprawy dynamiki i koordynacji pracy apostolskiej. Papież był zadowolony z tego procesu i powiedział: „Ważne jest, aby wszyscy byli na ulicy, apostołując”.

Papież wyraził życzenie, aby wierni Opus Dei żyli wiernie duchem założycielskim, a jednocześnie nadążali za zmianami, jakie stawiają przed życiem chrześcijańskim aktualne wyzwania współczesnej kultury. Zachęcał ich również do szerzenia ducha prawdomówności na całym świecie, aby stawić czoła powierzchowności i brakowi sprawiedliwości, które panują w stosunkach społecznych.

Podobnie jak w poprzednich okazjach, papież udzielił błogosławieństwa i podziękował za pracę jaką Prałatura czyni w służbie Kościoła.

„Ważne jest, aby wszyscy byli na ulicy, apostołując”

Prałat wręczył Ojcu Świętemu dwie książki w języku chińskim o św. Józefie, publikacje promowane przez dwóch wiernych Prałatury. Ojciec Święty wręczył im dwie książki na temat "Statio Orbis" z 27 marca 2020 r.