Opus Dei

Opus Dei oznacza Dzieło Boże. Pełna nazwa brzmi: Prałatura Świętego Krzyża i Opus Dei. Nazywana także krócej Prałaturą Opus Dei albo po prostu Opus Dei.

Opus Dei jest Prałaturą Personalną Kościoła katolickiego. Została założona 2 października 1928 w Madrycie przez świętego Josemaríę Escrivę. Do Prałatury należy obecnie około 84.000 osób pochodzących z pięciu kontynentów. Centralna Siedziba Opus Dei, wraz z kościołem prałackim, znajduje się w Rzymie.

30 września 1928 roku Josemaría Escrivá rozpoczął rekolekcje w rezydencji misjonarzy świętego Wincentego a` Paulo w Madrycie (Hiszpania). Rekolekcje te miały trwać aż do 6 października. Drugiego dnia rekolekcji, we wtorek 2 października, po odprawieniu Mszy św. Josemaría przebywał skupiony w swoim pokoju. Podczas ponownego czytania i rozważania notatek, które zebrał podczas ostatnich 10 lat zobaczył Opus Dei: otrzymał natchnienie od Boga, który mu objawiał z cała wyrazistością to, czym miało być Opus Dei: jego naturę, duchowość i apostolstwo. „Otrzymałem wizję Dzieła jako całości w czasie, gdy czytałem te papiery. Poruszony upadłem na kolana – byłem sam w pokoju, pomiędzy jedną a drugą nauką –, podziękowałem Bogu, i ze wzruszeniem przypominam sobie, jak słyszałem dźwięk dzwonów parafii Najświętszej Marii Panny od Aniołów”.

Sobór Watykański II (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 32 i 33) przypomniał, że wszyscy ochrzczeni są powołani do naśladowania Jezusa Chrystusa, do ukazywania Go innym i do życia Ewangelią. Opus Dei za swój cel uważa przyczynienie się do tej misji ewangelizacyjnej Kościoła, pobudzając swych wiernych, pochodzących z każdego stanu, do życia w pełni spójnego z wiarą. Spójność ta przejawia się w codziennych sytuacjach, szczególnie poprzez uświęcanie pracy, obowiązków rodzinnych i społecznych.

„Opus Dei głosi i przypomina przepiękną prawdę (...), że każda praca godna i szlachetna w ludzkim tego słowa znaczeniu może przekształcić się w działanie Boże. W służbie Boga nie ma zawodów mniej znacznych – wszystkie mają duże znaczenie. Po to, by kochać Boga i służyć Mu nie jest konieczne czynienie rzeczy wyjątkowych. Wszystkich ludzi, bez wyjątku, Jezus prosi, by byli doskonali, jak doskonały jest Ojciec Niebieski. Dla większości ludzi być świętym znaczy uświęcać swoją pracę, uświęcać się w pracy oraz uświęcać innych pracą, i w ten sposób znajdować Boga na drodze swego życia”.

Aby osiągnąć ten cel, Prałatura zapewnia swoim wiernym, a także wielu innym osobom, formację duchową. Pobudza ich do postępowania zgodnego z nauczaniem Ewangelii poprzez rozwijanie cnót chrześcijańskich i uświęcanie pracy. Uświęcać pracę oznacza pracować zgodnie z duchem chrystusowym: wykonywać doskonale swoje obowiązki dla chwały Bożej i służby innym, dając w ten sposób własny wkład w uświęcanie świata i czyniąc obecnym ducha Ewangelii w każdej działalności i rzeczywistości ziemskiej.

Praca, którą wykonują wierni Opus Dei nie ogranicza się wyłącznie do ściśle określonej dziedziny, takiej jak edukacja, opieka nad chorymi i pomoc upośledzonym. Każdy z nich stara się również zbliżyć do Boga osoby, z którymi żyje, realizując w ten sposób głęboki zasiew pokoju i radości w środowisku, w którym się znajduje. Posłannictwo Prałatury to przypominanie wszystkim chrześcijanom, że każda działalność, której się poświęcają, powinna przyczyniać się do szukania rozwiązań chrześcijańskich na problemy społeczne i dawać wytrwałe świadectwo własnej wiary.

Opus Dei oznacza Dzieło Boże. Pełna nazwa brzmi: Prałatura Świętego Krzyża i Opus Dei. Nazywana także krócej Prałaturą Opus Dei albo po prostu Opus Dei.

Z pism św. Josemaríi:

Rozmowy z Prałatem Escrivá, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1994