Opus Dei i diecezje

Jakie są stosunki Opus Dei z diecezjami na poziomie instytucjonalnym? Czy Opus Dei w swojej pracy duszpasterskiej działa w zgodzie z zakonami i innymi organizacjami kościelnymi?

Prałatura personalna

Życie prałatury wpisuje się w życie każdej diecezji, jako żywy członek. Dlatego prałatura jest w stałej relacji z diecezją i jej biskupem. Z punktu widzenia prawnego wymaga się zgody biskupa na rozpoczęcie stałej pracy prałatury w danej diecezji, jak i dla otwarcia nowych ośrodków. Najważniejszy jednak jest stały kontakt, który ułatwia pełne współdziałanie w życiu diecezjalnym i w zgodzie z duszpasterskimi celami biskupa diecezjalnego.

Prałatura Opus Dei pozostaje w jedności ze wszystkimi organizacjami kościelnymi obecnymi w diecezji. W zgodzie z autonomią przyznaną każdej z nich, życie diecezji przedstawia wielorakie okazje do spotkań i współpracy. Należy pamiętać, że Opus Dei nie stanowi odrębnej grupy w diecezji, i nie jest ani nie działa jako stowarzyszenie, dlatego jego członkowie mogą w sposób wolny uczestniczyć w stowarzyszeniach wiernych o charakterze świeckim.