Nowa książka o historii Opus Dei

Historycy José Luis González Gullón i John F. Coverdale opublikowali "Historię Opus Dei". Na siedmiuset stronach książka przedstawia najważniejsze wydarzenia od momentu powstania w 1928 roku do dnia dzisiejszego.

Opus Dei - Nowa książka o historii Opus Dei

- Informacja o książce na stronie wydawnictwa Ediciones Rialp.

"Historia del Opus Dei" to badania obejmujące dziewięć dekad istnienia tej instytucji, od 1928 do 2016 roku. Krótki epilog nakreśla główne wydarzenia do roku 2021. Wersja hiszpańska została opublikowana przez Ediciones Rialp (Madryt); wersja angielska - "Opus Dei: A History" - ukaże się wkrótce nakładem Scepter Publishers (Nowy Jork).

Celem tej monografii jest analiza rozprzestrzeniania się przesłania Opus Dei w Kościele i w społeczeństwie za pośrednictwem instytucji i osób, które do niej należą lub uczestniczą w jej apostolatach: na siedmiuset stronach autorzy opisują genezę i rozwój Opus Dei, jego drogę prawną, rozprzestrzenianie się duchowości i ewolucję różnych inicjatyw apostolskich, pod kierunkiem Założyciela i jego dwóch pierwszych następców, Álvaro del Portillo i Javiera Echevarríi. Autorzy zastosowali metodologię historyczną i mieli dostęp do archiwów Prałatury; przeprowadzili także ponad dwieście wywiadów z wiernymi Opus Dei obu płci, a także z innymi osobami.

Dwaj historycy, uzupełniająca się wizja

Jak wyjaśnia historyk José Luis González Gullón, "pomysł napisania tej historii pojawił się, gdy przygotowywałem zajęcia, które prowadziłem w 2016 r. na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Później do projektu dołączył historyk John F. Coverdale i przez pięć lat badaliśmy tę instytucję Kościoła".

O wspólnej pracy dwóch historyków pochodzących z różnych kultur i kontynentów González Gullón mówi, że była ona bardzo wzbogacająca: "Coverdale jest naukowcem z dużym doświadczeniem, jeśli chodzi o historię Europy i Stanów Zjednoczonych w XX wieku. Wspólna praca służyła łączeniu różnych, czasem rozbieżnych punktów widzenia".

José Luis González Gullón (z lewej) i John F. Coverdale.

"Czytelnik - kontynuuje - ma w rękach, po raz pierwszy, syntezę najważniejszych wydarzeń, które składają się na Opus Dei, od jego założenia do dnia dzisiejszego", ale przyznaje, że "nie zamierzamy wyczerpać tematu. Jestem przekonany, że w przyszłości pojawią się inne opracowania historii Opus Dei, z innym podejściem i metodologią".

Opowiadając historię Opus Dei, mówią autorzy, "opowiadamy o tożsamości jego członków, wraz z ich sukcesami i ograniczeniami na przestrzeni czasu. Nowością jest również zaproponowana chronologia i studium ostatnich pięćdziesięciu lat, czyli dziedzina, w którą do tej pory nikt się nie zapuszczał. Innym głównym celem naszej pracy było zbadanie skutków przesłania Opus Dei na przestrzeni czasu".

"Staraliśmy się opowiedzieć historię tak, jak ona wyglądała, pokazując wszystkie istotne fakty, zarówno sukcesy, jak i porażki. Podejmowaliśmy na przykład kontrowersje wokół beatyfikacji Założyciela, czy różne oskarżenia o rzekomą elitarność czy tajemniczość. Wydaje nam się, że analiza tych konfliktów przyczynia się również do ujednolicenia studiów nad każdą instytucją Kościoła".

Jeśli chodzi o podejście, González Gullón wyjaśnia, że "John Coverdale i ja należymy do Dzieła i bez wątpienia książka ta odzwierciedla nasze wyobrażenie o przyszłości instytucji, której poświęciliśmy nasze życie i która jest naszą rodziną. Równocześnie staramy się być rygorystyczni w stosowaniu metodologii historycznej. Myślę, że tak jak historyk katolicki może rygorystycznie analizować Kościół lub konkretną instytucję, tak my możemy zastosować nasze wysiłki badawcze do badania Opus Dei. Ucieszył nas komentarz profesjonalnego historyka, który po przeczytaniu projektu stwierdził, że nie uważa go za hagiografię, chociaż wyraźnie doceniamy mężczyzn i kobiety, którzy tworzyli Dzieło, a przede wszystkim jego Założyciela".

Więcej