O "motu proprio" w sprawie prałatur personalnych

O zmianie kanonów 295-296 dotyczących prałatur personalnych.

W dniu dzisiejszym Ojciec Święty Franciszek, w liście apostolskim w formie "Motu Proprio", wprowadził zmiany w kanonach 295-296 dotyczących prałatur personalnych. Jest to realizacja postanowień konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium, która zreorganizowała Kurię Rzymską.

Przeanalizujemy konsekwencje tych zmian dla konfiguracji prawnej Opus Dei, również w kontekście prac prowadzonych z Dykasterią ds. Duchowieństwa nad dostosowaniem Statutów wymaganych przez Motu proprio Ad charisma tuendum, w duchu komunii z Ojcem Świętym.