​Niezłomny Błogosławiony Stefan Wyszyński (cz. 2 – Powołanie)

Przez trzy lata (1914–1917) Stefan Wyszyński uczęszczał do męskiego gimnazjum im. Piotra Skargi w Łomży, zaś w latach 1917–1920 do liceum Piusa X we Włocławku. Po zdaniu matury w 1920 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Opus Dei - ​Niezłomny Błogosławiony Stefan Wyszyński (cz. 2 – Powołanie)Stefan Wyszyński jako alumn Seminarium Duchownego we Włocławku, 1921

W czasie pobytu w seminarium dwie formy pobożności szczególnie budowały duchowość młodego kleryka – wzajemnie się uzupełniając – była to cześć wobec Serca Pana Jezusa oraz nabożeństwo do Matki Bożej Jasnogórskiej. Obraz „Czarnej Madonny” znajdował się w bocznym ołtarzu kościoła seminaryjnego.

„Obchodził wszystkie święta maryjne. Mówił do nas o Maryi bardzo często – wspominała w roku 2000 Maria Okońska, jedna z najbliższych współpracownic kard. Wyszyńskiego w czasach pełnienia przez niego służby prymasowskiej – mówił nam, że jego maryjność wywodzi się z domu rodzinnego, bo jego matka jeździła do Ostrej Bramy w Wilnie, a ojciec na Jasną Górę. Potem rodzice się spotykali… Pamiętam, że «Ojciec» [Maria Okońska tak nazywała Prymasa, który był jej przełożonym, ale też przewodnikiem duchowym – przyp. red.] użył nawet takiego sformułowania: «A ja, jako mały brzdąc, nasłuchiwałem, co oni przynieśli – jedno z Jasnej Góry, a drugie z Ostrej Bramy»”.

niezlomnyblogoslawiony.pl


Prymas Stefan Wyszyński koronuje Obraz Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi, Jasna Góra, 19 maja 1961