Na czym zyskuje diecezja dzięki pracy wiernych Opus Dei?

Prałatura personalna

O ile osoby z Opus Dei żyją zgodnie ze swoim powołaniem, ich praca i całe życie tworzą część dobra duchowego i apostolskiego diecezji, w której się rozwija.

Jako cecha charyzmatu Opus Dei, wkład wiernych w życie diecezji – co można też powiedzieć o wkładzie ogromnej większości katolików – rozgrywa się w życiu świeckim, czyli w środowisku rodzinnym, kulturalnym, ekonomicznym, politycznym, itp., w którym osoby z Opus Dei, ciesząc się tą samą wolnością i autonomią, jak wszystkie inne osoby, starają się żyć prawdziwie według Ewangelii, a więc służąc innym dla Boga.