Międzynarodowe Warsztaty Rodzinne: "Nie ma rodzin idealnych"

Ułatwić towarzyszenie rodzinom w ponowoczesnym kontekście kulturowym - oto cel Międzynarodowych warsztatów poświęconych towarzyszeniu rodzinom, które odbędą się w Barcelonie od 13 do 15 maja 2022 r. Mówi nam o nich Pilar Lacorte Tierz, zastępca Dyrektora Wydziału dydaktycznego Instytutu Studiów Wyższych nad Rodziną (IESF)

Pilar Lacorte Tierz, Dyrektor Adiunkt ISEF

NOWE SPOJRZENIE NA "RODZINĘ

Skąd wziął się pomysł na warsztaty?

W IESF od kilku lat pracujemy nad potrzebami rodzin i sposobami towarzyszenia im. W kontekście naszych doświadczeń dydaktycznych i badawczych zauważamy, że zmiany kulturowe, które zaszły w ostatnich dekadach, nie przyniosły zmian w sposobie towarzyszenia rodzinom w ich nowych wyzwaniach. Jesteśmy przekonani, że należy na nowo spojrzeć na "rodzinę", dokonać swoistej "zmiany kulturowej", pamiętać, że nie ma rodzin idealnych, a jednocześnie zrozumieć, czym są "prawdziwe rodziny" i czego potrzebują. Wydawało się właściwe, aby podzielić się tym doświadczeniem z tymi, którzy są na pierwszej linii frontu z rodzinami, organizując warsztaty, czyli spotkanie o praktycznym aspekcie towarzyszenia rodzinom.

NIE MA "IDEALNYCH RODZIN". STARAMY SIĘ ZROZUMIEĆ, CZYM SĄ "PRAWDZIWE RODZINY" I CZEGO POTRZEBUJĄ

Dodatkową motywację stanowiły dla nas obchody Roku Rodziny Amoris laetitia ogłoszonego przez Ojca Świętego. Papież Franciszek w sposób szczególny podkreślał potrzebę bycia blisko rodzin w sposób praktyczny i realistyczny. To jest właśnie to, co proponujemy zrobić.

PAPIEŻ FRANCISZEK PODKREŚLA POTRZEBĘ BYCIA BLISKO RODZIN W SPOSÓB PRAKTYCZNY I REALISTYCZNY

Jakie są dokładnie cele warsztatów?
Ogólnym celem warsztatów jest promowanie zmiany podejścia w sposobie towarzyszenia rodzinom. Nie chodzi o wprowadzanie nowych struktur czy radykalnych zmian, ale o zrozumienie rzeczywistych trudności, z jakimi borykają się rodziny i pomaganie im z nowej perspektywy.

ZMIANA PODEJŚCIA W SPOSOBIE TOWARZYSZENIA RODZINOM

Chodzi o to, by w tych dniach przeprowadzić szkolenie o tym, czym jest towarzyszenie rodzinom i jak można je realizować na różnych poziomach (edukacyjnym, duszpasterskim, zawodowym, sieci społecznych itp.)

ZAPEWNIĆ SZKOLENIE W ZAKRESIE TOWARZYSZENIA RODZINOM

Mamy nadzieję, że warsztaty te posłużą jako miejsce spotkań, które pozwolą na zapoznanie się z różnymi sposobami towarzyszenia, które zostały już zrealizowane, oraz umożliwią synergię między uczestnikami, zachęcając ich do tworzenia nowych inicjatyw w różnych krajach. Z radością odnotowujemy, że w chwili, gdy to mówię, mamy zarejestrowanych uczestników z około 40 krajów na pięciu kontynentach!

Chcemy, aby te warsztaty były:

  • Miejscem spotkań, gdzie można zapoznać się z istniejącymi inicjatywami w zakresie towarzyszenia rodzinom;
  • źródłem synergii między uczestnikami, umożliwiającym tworzenie nowych pomysłów w różnych krajach.

Dlaczego towarzyszenie rodzinom jest dziś tak ważne?

Badania nad współczesnymi rodzinami prowadzone w IESF ujawniają wyraźną tendencję kultury Zachodu do tworzenia społeczeństw bardzo indywidualistycznych. Przejawia się to w m. in. w tym, że nie lubimy przebywać razem, oczekujemy odpowiedzi czy działań w sposób natychmiastowy, a kiedy pojawia się konflikt, postrzegamy go jako oznakę niepowetowanej porażki. W tym kontekście trudno jest zrozumieć znaczenie więzi rodzinnych i potrzebę ich wzmacniania.

W INDYWIDUALISTYCZNYM KONTEKŚCIE TRUDNO JEST ZROZUMIEĆ ZNACZENIE WIĘZI RODZINNYCH I POTRZEBĘ ICH WZMACNIANIA

Dlatego tak ważne jest towarzyszenie rodzinom. Jeszcze kilka lat temu myśleliśmy, że wystarczy dać rodzinom pewną "formację", aby im pomóc: to znaczy, dać im pomysły, jak rodzina "powinna być" i "powinna czynić" pewne sprawy w sposób, który można by nazwać "dyrektywnym". Dzisiaj widzimy, że formacja nie polega jedynie na przekazywaniu lub przyjmowaniu informacji. Wymaga wolności, która pozwala każdej osobie, każdej rodzinie, odkryć swoją niepowtarzalną rolę. Jest oczywiste, że formacja jest zawsze konieczna, ale nie jest wystarczająca, a przede wszystkim musimy nauczyć się formować w inny sposób, z zastosowaniem innej metodologii i innego stylu, zgodnie z kulturą, w której żyjemy.

FORMACJA NIE POLEGA JEDYNIE NA UDZIELANIU LUB OTRZYMYWANIU INFORMACJI. WYMAGA WOLNOŚCI (...) TRZEBA NAUCZYĆ SIĘ FORMOWAĆ W INNY SPOSÓB

Dlatego, gdy proponujemy towarzyszenie rodzinom, nie zapominamy, że towarzyszyć oznacza "być z kimś", iść obok niego, aby mógł on odkryć swoją własną drogę i nauczyć się najlepszego sposobu rozwiązywania trudności i konfliktów, które niosą ze sobą relacje osobiste. Towarzyszenie oznacza przede wszystkim nawiązanie osobistej relacji. A każda relacja osobista opiera się na zaufaniu: nie możemy go narzucić, ale możemy zapewnić warunki, które je umożliwią.

Do kogo skierowane są warsztaty na temat rodzin towarzyszących?
Ponieważ nie ma "rodzin idealnych" ani "rodzin doskonałych", wszyscy potrzebujemy towarzystwa i wszyscy możemy w pewien sposób być rodzinami, które towarzyszą innym rodzinom. Tak więc wszystkie rodziny zjednoczone w pomocy rodzinom mają swoje miejsce w tym warsztacie.

Aby jednak uporządkować te prace, w pracy nad warsztatami określiliśmy cztery główne wymiary pomocy w towarzyszeniu rodzinom:

  • wymiar osób zajmujących się zawodowo poradnictwem rodzinnym lub mediacją, cechujących się naprawczymi pozytywnym spojrzeniem na relacje rodzinne,
  • aspekt pomocy duszpasterskiej obejmujący inicjatywy proponowane rodzinom chrześcijańskim przez Kościół i jego różne podmioty (parafie, stowarzyszenia, ruchy, itp.),
  • wymiar edukacyjny (szkolny), gdzie rodziny są w naturalny sposób się stykają ze sobą i powołane są do wzajemnego wspierania się w swoich zadaniach,
  • wymiar cyfrowy, gdzie, zwłaszcza w sieciach społecznościowych, wśród młodych rodzin rozwijają się nowe sposoby komunikacji.

Uwaga: aby ułatwić wszystkim uczestnikom udział w tych międzynarodowych warsztatach, proponujemy symultaniczne tłumaczenie wystąpień na język angielski, francuski i hiszpański.

Jak będzie wyglądał program tych dni?

Warsztaty podzielone są na trzy rodzaje działań: poranne konferencje prowadzone przez takie osobistości, jak Mariolina Ceriotti, Raphael Bonelli, Thierry Veyron la Croix, Juan José Pérez Soba; dyskusje panelowe, które pozwolą ekspertom z czterech wymienionych aspektów przedstawić inicjatywy i doświadczenia w zakresie towarzyszenia rodzinnego, które się sprawdziły i z których można czerpać inspirację do tworzenia nowych; czas na wymianę opinii i dialog z uczestnikami. W sobotę po południu będziemy mieli przywilej uczestniczenia w Eucharystii w kościele Sagrada Familia, dziele wielkiego katalońskiego architekta Antonio Gaudiego. Uroczystość ta będzie upamiętniała kończący się w czerwcu Rok Rodzinny Amoris laetitia. Zbiega się również z wigilią 15 maja, Międzynarodowego Dnia Rodziny.