Ludzie lubią słuchać pozytywnych przekazów o rodzinie

Wywiad z Edytą Cis-Bankiewicz, która gościła z wykładem dla rodziców w przedszkolu "Šeimų darželis" (lit. "Przedszkole rodzin") w Wilnie.

Opus Dei - Ludzie lubią słuchać pozytywnych przekazów o rodzinie

Czym najbardziej chciała się Pani podzielić z innymi rodzicami, co zaakcentować?

Na spotkaniu mówiłam o wartości prac domowych. Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza miała na celu przybliżenie słuchaczom historycznego i antropologicznego tła oraz tego, jak te zajęcia były postrzegane na przestrzeni dziejów. Druga, bardziej praktyczna, dotyczyła organizacji pracy w domu. Celem całego spotkania było uzmysłowienie słuchaczom, jak wielką wartość mają prace domowe dla osoby, rodziny i całego społeczeństwa.

Co najbardziej zainteresowało rodziców?

Widziałam ich duże zainteresowanie wtedy, kiedy mówiłam o historycznym tle postrzegania prac domowych oraz o różnych podejściach filozoficznych. To w pierwszej części. W drugiej najwięcej emocji, a potem pytań wywołał temat work-life balance. Warto, aby w niektórych sytuacjach małżonkowie przeanalizowali wspólnie, jakie mogą być korzyści dla rodziny, męża, dzieci, żeby matka – być może tylko przez pewien czas – zajęła się wyłącznie pracą w domu. Takie rozwiązanie może sprzyjać temu, żeby członkowie rodziny odzyskali siły i chęć do radosnego przebywania razem.

Jakie wrażenia odniosła Pani z pobytu w przedszkolu?

Może zabrzmi to dziwnie, ale największe wrażenie w przedszkolu wywarł na mnie widok z okna. Pomyślałam, że musi on być dla dzieci bardzo inspirujący. Z olbrzymiego okna, które zajmuje całą ścianę, roztacza się widok na wzgórze porośnięte lasem liściastym. Pomyślałam, że jesienią musi to wyglądać naprawdę pięknie.

Co jeszcze chciałaby Pani podkreślić?

Jest jasne, że - czy to w Polsce, czy na Litwie, sprawy rodziny i jej miejsca są ludziom bliskie. Spora część rodziców uczestniczących w spotkaniu nie miała dzieci w tym przedszkolu. Dowiedzieli się o wykładzie od znajomych bądź z Facebooka. Przyszli w sobotnie przedpołudnie, żeby posłuchać o wartości pracy w domu. Czy to nie piękne? Ludzie chcą słuchać pozytywnych przekazów o rodzinie, żeby dowiedzieć się, jak postępować, żeby rodzina była szczęśliwa. Zależało mi na tym, żeby przekazać słuchaczom pozytywny sposób postrzegania zajęć domowych. I mam nadzieję, że to się udało. I kolejna rzecz: Wilno jest z roku na rok coraz piękniejsze.

Dziękuję za rozmowę.

  • Więcej na temat wartości pracy w domu zob. Kobieta w życiu świata i Kościoła, w: Rozmowy z prałatem Escrivá, nr 87-88.
  • Kobiety zainteresowane pogłębieniem tematu wartości prac domowych oraz otrzymaniem praktycznych wskazówek na wzmacnianie rodziny poprzez dbałość o dom zapraszamy na kolejną edycję kursu Mój dom, moja pasja, który się odbędzie w dniach 6-9 VI br. w Dworku. Szczegółowe informacje i zapisy: [email protected]
  • Przedszkole Šeimų darželis założyli dwa lata temu rodzice, którzy chcieli dla swoich dzieci czegoś więcej niż zwykłego przedszkola. W tym przedszkolu dzieci nie tylko rozwijają swoje talenty, ale kształtują najpiękniejsze cechy swojego charakteru i uczą się spotkania z Bogiem w codzienności. W ten proces formacyjny jest zaangażowana cała rodzina, i dlatego uczą się nie tylko dzieci, ale i rodzice. To pierwsze na Litwie przedszkole, którego powstało z inspiracji nauczaniem św. Josemarίi o uświęcaniu się w rodzinie. Wykład na temat wartości pracy domowej był początkiem cyklu spotkań adresowanych do rodziców i podejmujących tematy umacniania rodziny i współpracy w tworzeniu ogniska domowego. Te tematy są szczególnie ważne w czasie powszechnego zabiegania i stresu, w którym dbałość i troska o ciepło rodzinne są tym bardziej potrzebne.

Więcej informacji:

seimudarzelis.lt

facebook.com/seimudarzelis